Vlechtwerk: een netwerk voor vluchtelingen

ONNEN -  Om te kunnen integreren in Nederland is het voor de asielzoekers in Onnen erg belangrijk Nederlanders te leren kennen. Maar hoe kunnen ze met de bewoners van Haren in contact komen?

Een aantal bewoners van Onnen heeft vorig jaar ‘Vlechtwerk’ opgericht, een netwerk van asielzoekers en bewoners van o.a. Haren en Onnen. De vrijwilligers krijgen via een mailinglijst bericht wanneer een asielzoeker hulp nodig heeft. Dat kan een kluszijn, zoals het leggen van laminaat, of het kan hulp zijn bij praktische zaken, zoals de administratie of het zoeken van een tandarts.Als het klikt wordt de vrijwilliger een buddy en vooral als een gezin net een huis heeft gekregen kan dat heel veel steun bieden. Voor veel mensen is dit de ideale manier om in contact komen met asielzoekers. Niet iedereen heeft de tijd om elke week een vast dagdeel vrijwilligerswerk te doen en deze opzet is heel laagdrempelig. Op allerlei manieren wordt geprobeerd vrijwilligers en asielzoekers op een leuke manier met elkaar in contact te brengen. Er is al twee keer een groot feest georganiseerd in de tuin van een boerderij in Onnen. Daar kwamen de eerste keer al ongeveer 300 mensen. In dezelfde boerderij worden elke donderdag conversatielessen gegeven. Aasielzoekers die nog geenstatushebben krijgen een uur per week taalles op het AZC maar voor veel mensen is dat niet genoeg. Vooral de mensen die alleen basisschool hebben gehad of analfabeet zijn hebben extra begeleiding nodig. Vrijwilligers kunnen zowel één op één als in kleine groepjes werken. De samenstelling wisselt weleens wanneer asielzoekers verhuizen of er nieuwe leerlingen bijkomen. De deelnemers van de activiteiten zijn voornamelijk mannen maar vaak lukt het wel om wat meer vrouwen er bij te krijgen. Pas als ze iemand wat beter kennen willen ze naar de conversatielessen komen of deelnemen aan andere activiteiten. Soms lukt het zelfs een vrouw op de fiets te krijgen, dat geeft al veel meer vrijheid. In Syrië mogen vrouwen niet fietsen. NoldaTipping-Griffioen, een van de initiatiefnemers van Vlechtwerk: “Je moet ze dan bijna aan de hand nemen, duidelijk maken dat het in Nederland wèl mag. Maar het is moeilijk, het zit zo diep!”. Het is voor de asielzoekers erg belangrijk met Nederlanders in contact te komen. Ze moeten maanden wachten voordat ze aan de inburgeringscursus kunnen beginnen maar moeten ondertussen wel hun weg vinden in de maatschappij. Dan kan het helpen als iemand met ze wil eten of samen sporten en ondertussen uitleg geeft over de Nederlandse maatschappij. Bijvoorbeeld waar je tweedehands spullen kunt kopen en wat het verschil is tussen de verschillende scholen in Haren.Nolda: “Dat geeft mensen het gevoel dat ze integreren en welkom zijn!” Wilt u meedoen aan de activiteiten of zelf een activiteit opzetten? Stuur dan een email naar vlechtwerk.onnen@gmail.com