Portefeuille oud-wethouder Lambeck verdeeld

HAREN - Paula Lambeck (VVD) legde afgelopen zaterdag haar functie als wethouder voor de gemeente Haren neer. Haar portefeuille is inmiddels verdeeld over de overige collegeleden. 

De verdeling ziet er met onmiddellijke ingang als volgt uit: Burgemeester Pieter van Veen:
 • economische zaken
 • centrumplannen (ontwikkeling Haderaplein / Raadhuisplein)
 • 'ont'regelen
Wethouder Michiel Verbeek:
 • financiën en belastingen
 • grondexploitaties
 • mobiliteit en bereikbaarheid
Wethouder Mariska Sloot:
 • vastgoed
 • nutsbedrijven (aandeelhouder waterbedrijf)
 • cultuur
 • recreatie en toerisme
 • dorpswethouder Glimmen en Noordlaren
>