1000 vluchtelingenkinderen zingen

ONNEN -   Bijna 1000 kinderen van vluchtelingen en asielzoekers treden 21 juni op in muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht. Voorafgaand vindt op 17 juni in Onnen een generale repetitie plaats in de vorm van een concert, uitgevoerd door leerlingen van CBS De Borg, locatie Onnen.

Dit is het eerste concert van project Eigen-Wijs waarbij kinderen vanuit 12 AZCs naar Utrecht komen om samen met het Radio Filharmonisch Orkest de muziekproductie Angsthazen en Durfals ten gehore brengen. In Nederland groeien duizenden kinderen van asielzoekers en vluchtelingen op in asielzoekerscentra. Deze kinderen komen vaak uit een heftige situatie in hun land van herkomst en hebben veel moeten doorstaan gedurende hun vlucht en reis naar Nederland. Ze worden geraakt door de ingrijpende beslissingen die hun ouders hebben moeten nemen. Met het project Eigen-Wijs biedt VluchtelingenWerk Nederland de kinderen die in asielzoekerscentra verblijven muziekactiviteiten aan, zodat ze hun moeilijkheden even kunnen vergeten. Daarnaast worden kinderen door VluchtelingenWerk tijdens groepsvoorlichtingen geïnformeerd over hun verblijf in Nederland, de asielprocedure en kinderrechten. Op spreekuren kunnen kinderen terecht met vragen bij speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. 'Onbezorgd zingen is voor veel kinderen van vluchtelingen niet weggelegd. Ze krijgen al jong te maken met oorlog, geweld, onderdrukking en doodsangst', zegt Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland. De zorgen van hun ouders, de jarenlange onzekerheid, het gemis van familie en het verblijf in een asielzoekerscentrum kunnen ze tijdens de muzieklessen even achter zich laten. In speciale muzieklessen op scholen in 12 AZC' s hebben in totaal 1000 kinderen de afgelopen maanden hard toegewerkt naar een gezamenlijk optreden, het slotconcert. Omar, 8 jaar, vertelt: "Dit is de eerste keer dat ik muziekles heb, ik vind het heel leuk! Het Banglied is mijn lievelingslied en cello is mijn favoriete instrument". Als voorbereiding op het slotconcert kregen de kinderen bezoek van twee musici van het Radio Filharmonisch Orkest die hun instrument kwamen voorstellen, dit heeft veel indruk gemaakt op Omar. Het slotconcert wordt gegeven in TivoliVredenburg op 21 juni, een dag na Wereldvluchtelingendag.