Van vluchten naar floreren

Haren - Groningen – VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) hield begin juni voor de tweede keer een maatschappelijk congres. Vanuit het  thema 'van vluchten naar floreren' werd met deelnemers het gesprek aangegaan over wat vluchtelingen te wachten staat in Nederland. En hoe ze zelf regie kunnen hebben over hun traject, zodat ze ook daadwerkelijk kunnen floreren.

“We zouden graag zien dat de stappen in het traject meer parallel lopen. En dat de vluchteling hierbij centraal staat.” Aldus Christine Hillemans, directeur bestuurder VWNN. Tijdens het congres werd er niet alleen over maar ook met vluchtelingen gesproken. Zo was er Jameel Shaheen, een VWO leerling die in eerste instantie naar het VMBO werd gestuurd en Manal, moeder van drie jonge kinderen die voor staatsexamen programma 2 gaat omdat ze een HBO studie wil doen om een goede toekomst op te bouwen. Beide vertellen over de hobbels op de weg om dit te bereiken. Hun verhalen pleiten voor een aanpak waarbij de vluchteling en zijn of haar mogelijkheden centraal staan. Als wij ze de tijd en de juiste mogelijkheden bieden zullen ze tot bloei komen en de samenleving verrijken. Deelnemers aan het congres konden twee van de vier aangeboden sessies volgen. De sessies gingen in op vraagstukken rondom asiel, de nieuwe maatschappelijke begeleiding, de route van vluchteling tijdens de inburgering en arbeidsparticipatie. Tijdens de sessies werd volop van gedachten gewisseld. Met name gemeentes, maar ook COA, woningbouwcorporaties, het onderwijs en lokale initiatieven waren aanwezig op het congres.

Over VluchtelingenWerk Noord-Nederland

De Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is actief in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. VWNN begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Op deze website vindt u informatie over al onze werkzaamheden en locaties, zowel de integratiekantoren als de AZC's.