Met wilde oerpony's nog meer variatie in De Onlanden

EELDERWOLDE -  Ze zijn met z'n vieren, de Exmoorpony's die net zijn gearriveerd in natuurgebied De Onlanden aan de rand van de stad. Eén hengst, drie merries.

Uitbreiding van de kleine groep laat naar verwachting niet lang op zich wachten: volgend voorjaar, hoopt Natuurmonumenten, wordt het eerste veulen geboren en over een jaar of tien leeft er een wilde kudde van (maximaal) dertig Exmoorpony's in De Onlanden. De vrij zeldzame, kleine, bruine pony's - herkenbaar aan hun korte beentjes en hun meelsnuit (alsof ze hun neus in een emmer meel hebben gestoken) - komen van een kudde uit Engeland, het thuisland van deze oerpony's. Ze gaan het gras in De Onlanden kort houden waarmee bosvorming tegen wordt gegaan. Ze kunnen met gemak zomer en winter buiten blijven, zonder bijgevoerd te hoeven worden. De Exmoorpony's vormen de derde groep grote grazers die de begrazing van twintig hectare van het totale natuurgebied voor hun rekening nemen. Ze zijn een waardevolle aanvulling op de paar Schotse Hooglanders en de 400 Limousinekoeien, omdat ze een andere wijze van grazen hebben. Waar koeien gras met hun tong afscheuren, gebruiken Exmoorpony's juist hun gebit waardoor ze het gras veel korter houden. Ook poepen ze op vaste plekken. Daar eten ze niet en daar schiet het gras de lucht in. Die verschillende types vegetatie oefenen aantrekkingskracht uit op nieuwe diersoorten. Boswachter Bart Zwiers verwacht dat er over niet al te lange tijd veldleeuweriken, roerdompen, paapjes, porseleinhoentjes en grauwe klauwieren te vinden zijn in De Onlanden. Voor de aankoop van de pony’s is Natuurmonumenten afgelopen winter gesteund met financiële steun door de deelnemers aan de Groene 4-mijl en de bezoekers van de kerststal op De Onlanderij.