Nesciopark: bedrijven in een heuvellandschap

HAREN -  Tussen de A28, het transferium en de Molenbuurt ligt een terrein waar tot nu toe nog niets mee gebeurd is, ondanks de centrale ligging tussen Haren en Groningen. Al jaren geleden is besloten hier een bedrijventerrein van te maken: het Nesciopark. Hoe wil de gemeente dit gaan vormgeven?

Haren staat bekend als een kleine, groene gemeente. Een bedrijvenpark met vierkante, betonnen kolossen zou daar niet bij passen. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen het Nesciopark in te passen in het landschap en het een parkachtige uitstraling te geven.Er komt een natuurlijk heuvellandschap waar de gebouwen één geheel mee gaan vormen. De daken zijn schuin en worden bedektmet sedumbeplanting (vetplanten) of gras en kunnen naar beneden doorlopen tot aan het maaiveld. Bij deze natuurlijke uitstraling past een duurzame opzet. De bebouwing moet daarom aan speciale eisen op het gebied van materiaalgebruik, duurzaamheid en energiebesparing voldoen.Er mag maar beperkt gebruik worden gemaakt van beton en metaal en het kleurgebruik beperkt zich tot voornamelijk aardkleuren en wit. Een groot gedeelte van het gebouw staat in het groen. Wethouder Mariska Sloot zegt over dit concept: “We hopen hiermee bedrijven te trekken die kiezen voor verantwoord ondernemen”. Het park is dan ook niet geschikt voor bijvoorbeeld productiebedrijven maar zal vooral zakelijke dienstverlening gaan aantrekken. Het Nesciopark heeft een lange geschiedenis. Al in 2005 werden er plannen gemaakt maar door de crisis van 2008 kwam het project stil te liggen.Wel werd er gebouwd aan het Transferium ten zuiden van het park. Dat werd zo’n succes dat de gemeente Groningen in 2012 een gedeelte van het Nesciopark heeft aangekocht voor een tweede transferium met 500 extra parkeerplaatsen. Met de bouw daarvan werd pas begin vorig jaar begonnen omdat er belangrijke archeologische vondsten werden gedaan uit de trechterbekerperiode (6000 jaar geleden). Er werd besloten niet alles op te graven maar het transferium 50 cm op te hogen om de vindplaats te beschermen. Uiteindelijk is het Nesciopark het afgelopen half jaar bouwrijp gemaakt en zal er waarschijnlijk na de zomer begonnen worden met de bouw van de eerste bedrijfspanden. Er wordt nog onderhandeld met een aantal kopers. Er zijn zes grote kavels waar bedrijfspanden gebouwd kunnen worden. Deze krijgen maximaal drie verdiepingen en liggen aan de kant van de snelweg. Aan de kant van de Molenbuurt zijn elf woon-werkkavels voor mensen die wonen en werken willen combineren. Ook dit heeft invloed op de vormgeving van het park: omdat er ook mensen wonen zijn er geen hekken, storende lichtreclames en reclamezuilen toegestaan. Mocht de vraag naar bedrijventerreinen in de toekomst gaan groeien dan is erin de toekomst geen uitbreiding mogelijk. Het Nesciopark grenst namelijk aan de groene strook tussen Haren en Groningen en daar bouwen, dat is onbespreekbaar in Haren! Helga Kouwenhoven