Nieuwe borders in de tuinen van Museum De Buitenplaats

HAREN - 14 juni is het zover. Dan worden de borders van Museum De Buitenplaats opnieuw ingericht. Daarmee worden ze weer teruggebracht op het niveau van 15 jaar geleden, toen de borders werden ontworpen en aangelegd.

Ecosysteem

Diverse plantensoorten zijn er in de afgelopen 15 jaar tot wasdom gekomen, er zijn ook planten verdwenen, zoals dat gaat in een tuin.

Heropening appelhof

In september vindt de feestelijke heropening van de prachtig ontwikkelde historische appelhof plaats; een goede aanleiding om in samenhang met het 20-jarig bestaan van Museum De Buitenplaats ook de borders in volle glorie te herstellen.