De Ontmoeting met Eva

HAREN - In de rubriek De Ontmoeting kunt u deze week lezen waar inwoners uit de gemeente haren elkaar ontmoeten. Deze week de ontmoeting met Eva Cats-Moorman (35), onder andere docent van 't Clockhuys-CKC.

Wie ben je en wat doe je? Zes jaar geleden ben ik uit Groningen verhuisd, naar het Friese Kollum. Binnen ’t Clockhuys-CKC geef ik de volgende lessen: dwarsfluitles, dwarsfluitensemble, muziek en bewegen voor peuters, kinderkoor, instrumentaal samenspel voor volwassenen en soms ook lessen in het basisonderwijs. Ik vind het heerlijk om fluit te spelen en ik hoop dit speelplezier over te brengen op mijn leerlingen. Uitvoerend ben ik zelf vooral actief met 'Trio Muzaïek', bestaande uit zang (bariton), dwarsfluit en piano. Ook speel ik ad hoc mee in kamermuziekprojecten en (operette)orkesten. In Groningen studeerde ik eerst Kunst & Kunstbeleid aan de RuG en daarna ging ik naar het conservatorium. Vandaar dat ik naast docent bij 't Clockhuys-CKC ook verantwoordelijk voor de PR en voor projecten (in het basisonderwijs).Op alle scholen in Haren doen wij projecten of korte workshops. Op de ene school is dat in de vorm van één korte workshop in elke klas en op de andere school is dat meer: bijvoorbeeld het maken, repeteren en uitvoeren van een kleutermusical, de kinderen uitnodigen in ons gebouw voor een schoolconcert of het adviseren over en ontwikkelen van een leerlijn kunst & cultuur. Kan je meer over 't Clockhuys vertellen? ’t Clockhuys-CKC Haren verzorgt lessen, cursussen en workshops op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. We organiseren presentaties, concerten, voorstellingen en exposities. Het verzorgen van culturele en cultuureducatieve activiteiten gebeurt in grote mate in samenwerking met (culturele) partners binnen de gemeente Haren. Eigen ondernemerschap en vraag vanuit de maatschappij zijn daar debet aan: het gebouw ’t Clockhuys-CKC als platform voor cultuur. Wat houdt je werk in? Met betrekking tot de lessen die ik zelf geef, maar ook die mijn collega’s geven, organiseer ik mogelijkheden om onze leerlingen te laten schitteren op onze kleinere en op de grote leerlingenconcerten. Ik ben mede verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het Slotconcert, Open dagen, Kunst & Cultuurmarkt, Kerstconcert en reguliere voorspeelavonden. Ik doe de PR en help met het organiseren in de breedste zin van het woord. Erg leuk om te doen! Ook organiseer ik lessen en workshops op basisscholen, op het COA in Onnen en bij instellingen of bij evenementen waarvoor we een aanvraag binnen krijgen. Ik houd mij bezig met het aanvragen van subsidies om de lessen op scholen financieel mogelijk te maken. Verder vind ik het leuk om met het kinderkoor dat ik leid optredens buiten de deur te organiseren. We gaan met grote regelmaat naar plaatsen als terrasjes en verzorgingstehuizen, of we treden op bij de opening van de Kinderboekenweek. Is 't Clockhuys belangrijk voor de inwoners van gemeente Haren? We bieden een scala aan ontplooiingsmogelijkheden voor de inwoners van Haren en dragen bij aan welzijn en wonen in deze gemeente. Het Centrum voor Kunst & Cultuur is een zeer gewaardeerde instelling op het gebied van cultuureducatie met goed gekwalificeerde docenten. We werken samen met de ondernemers van Haren door middel van festiviteiten en dragen zo bij aan een plezierig leefklimaat. Zo organiseerden we Voices of Haren, optredens in het centrum van Haren en in verschillende verzorgingstehuizen met o.a. het Kinderkoor en bands en ensembles van onze afdeling muziek. Wij helpen basisscholen met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn kunst en wij geven daar invulling aan. We hebben afgelopen schooljaar zo’n 1750 leerlingen bereikt met onze lessen. We hebben diverse workshops gegeven aan bewoners van het COA in Onnen en boden op die manier een uitlaadklep. Er ontstond zelfs een COA-band die wekelijks repeteerde met goed resultaat. Voor wie is 's Clockhuys? Voor iedereen vanaf 1,5 jaar oud die van muziek, theater, beeldende kunst of dans houdt zijn er lessen, cursussen, workshops en mogelijkheden om samen met anderen te musiceren. Het aanbod kortlopende workshops breidt zich steeds meer uit: samenspelorkest kinderen, schalen maken in één dag, korte cursus Zuid-Amerikaanse cajón enz. Daarnaast biedt ’t Clockhuys ruimte aan werkgroepen van de Culturele Raad Haren, de bibliotheek, Balletschool Haren, Stichting Torion, Centraal Opvang Asielzoekers Onnen, het Alfa-college, Zernike College, International School Groningen en KentalisGuyotschool. Het openbare gebouw is tevens een ontmoetingsplek: in de entreehal zitten dagelijks mensen te werken, lezen of een kop koffie te drinken en met mooi weer kan gebruik gemaakt worden van het pleinschaakbord. Waar kunnen de lezers meer informatie vinden over alle activiteiten? In onze brochure die gratis af te halen is in ons gebouw. Je kunt de brochure ook downloaden op onze website www.clockhuys.com. Verder zijn we te volgen op Facebook.com/ClockhuysCKC en op deagendavanharen.nl. Wil je nog iets kwijt? Het Slotconcert van de gehele afdeling muziek en dans is vrijdag 8 juli, 19:00 uur rondom het gebouw van ’t Clockhuys-CKC! Voorprogramma “Harense Bluf”: volwassenenband o.l.v. Harry van Lier. Zij spelen om 18:00 uur in de Brinkhorst, om de sfeer voor het Slotconcert alvast zonnig en swingend te maken. Vanaf 19:00 uur: jong en oud spelen en dansen op het Clockhuysplein. Zo zijn er twee orkesten gevormd waarvoor de repetities al in volle gang zijn: een kinderorkest en een gevorderdenorkest. Ook te horen en te zien: kinderkoor, ballet, saxofoonensemble, Vintage Five, djembé en talentvolle zangleerlingen. Alles wordt professioneel begeleid door het docentencombo.