Tweede KANSKAARTENproject: over armoede in Haren

HAREN - De werkgroep Armoedesignalering in Haren organiseert in de week van 20 juni weer een KANSKAARTENproject, deze keer een wijk in het zuidwesten van Haren.

Het project heeft als doel om samen met de bewoners  te kijken welke financiële ondersteuningsregelingen mogelijk voor hen  van toepassing zijn. Daarnaast worden er uit de anonieme projectregistratie signalen gehaald, die zicht geven op de armoede in Haren.

PROJECT

In de week van 20 juni zal op bijna 200 adressen door getrainde vrijwilligers een KANSKAART worden uitgereikt. De week daarna komen dezelfde mensen de formulieren eventueel toelichten en - indien van toepassing - weer meenemen. Daarna nemen deskundigen van Humanitas  de hulpvragen in behandeling en nemen contact op met de indieners om hen verder te helpen.

WERKGROEP

De werkgroep Armoedesignalering bestaat uit 7 inwoners van Haren met een verschillende achtergrond en politieke overtuiging.  Het gaat hen erom,  inwoners van Haren te laten profiteren van de bestaande ondersteuningsmogelijkheden waar zij mogelijk recht op hebben. In het afgelopen jaar heeft de werkgroep -naast de organisatie van het eerste Kanskaartenproject- commentaar geleverd op het huidige Harense armoedebeleid door in te spreken bij een Raadscommissievergadering. Daarnaast is  in een aantal gesprekken met de betrokken wethouder besproken  hoe je de bestaande regelingen voor een grotere groep burgers toegankelijk zou kunnen maken.

AANLEIDING

In een aantal gemeenten, zoals bijvoorbeeld Hoogezand-Sappemeer, Bedum en Winsum,  is eerder succesvol een KANSKAARTENproject opgezet om inwoners te wijzen op verschillende regelingen die hen wellicht kunnen helpen om hun financiële positie te verbeteren. Ongeveer 10% van de mensen die een Kanskaart kregen, bleek een hulpvraag te hebben.  Ook in Haren zijn tegen de 300 huishoudens bekend, die van een minimaal inkomen moeten zien rond te komen. Daarnaast zijn er naar schatting vermoedelijk  nog eens ruim 200 huishoudens  die ook zo leven, maar die niet bij enige instantie bekend zijn.  Dat was voldoende aanleiding voor de Harense werkgroep om een tweede KANSKAARTENproject te organiseren.

STEUN

Diverse organisaties als Humanitas, Stichting Leergeld, kerken, vakbonden en ouderenbonden ondersteunen het project. Het KANSKAARTENproject  in Haren wordt financieel ondersteund door de Provincie Groningen, de Gemeente Haren en het SKANfonds.