Mytylschool Prins Johan Friso gaat prokkelen

HAREN - De landelijke Prokkelweek is van maandag 6 t/m zaterdag 11 juni. De Mytylschool Prins Johan Friso uit Haren doet ook dit jaar weer mee met de Prokkeldagen.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij. Er komen 28 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van OBS de Linde uit Haren samen met de Tyltyl afdeling, 7 groepen Meervoudig Beperkte leerlingen, op de locatie Dilgplein1 in Haren leuke activiteiten doen, met als doel: elkaar leren kennen! De basisschoolleerlingen worden verdeeld over de 7 SO en VSO groepen van de afdeling De VSO Arbeid, Lichamelijk Beperkte leerlingen lopen prokkelstages bij verschillende bedrijven in Groningen en Haren. Onze VSO Arbeid leerlingen gaan in deze Prokkelweek een prokkelstage uitvoeren en VSO Arbeid 2 bakt pannenkoeken voor iedereen op de vrijdag Op donderdag 10 juni (9.00-14.30 uur)  is er een prokkelstage van VSO Arbeid 2 bij de Rechtbank in Groningen op uitnodiging van Advocaten en Notariskantoor Plas Bossinade. Mytylschool Prins Johan Friso is een openbare school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen van 4-20 jaar, locatie Dilgtplein 1 in Haren.