Resultaten Beterr Haren en open overleg bekend

HAREN -  In het kader van de bestuurlijke toekomst van Haren zijn de resultaten van Beterr Haren en het open overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer bekend.

Eind maart kreeg de gemeente Haren de ruimte van het college van Gedeputeerde Staten (GS) om twee ‘sporen’ te onderzoeken. Spoor 1 betrof het voldoende onderbouwen van het voortzetten van zelfstandigheid onder de noemer ‘Beterr Haren’. Spoor 2 betrof het open overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer naar aanleiding van de door de Provincie Groningen opgestarte Arhi-procedure. Door de resultaten van beide sporen te vergelijken, kan de gemeenteraad een besluit nemen ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Haren. Blijft Haren zelfstandig of biedt een fusie met Groningen en Ten Boer een beter en toekomstbestendiger perspectief? Hiervoor is een extra raadsvergadering ingepland op 15 juni a.s. Met dit besluit gaat het college van GS vervolgens aan de slag. Het standpunt van de Provincie Groningen wordt voor 1 juli a.s. bekend gemaakt.

Beterr Haren

Beterr Haren omvat zes deelprojecten die tezamen een integraal voorstel vormen dat ervoor moet zorgen dat Haren voldoende bestuurskrachtig en financieel toekomstbestendig is om zelfstandig te blijven. De deelprojecten ‘toekomstvisie’, ‘bestuurskracht’ en ‘burgerparticipatie’ zijn door de gemeenteraad samen met inwoners opgepakt. Het college van B&W en het managementteam hebben gewerkt aan de deelprojecten ‘ambtelijke organisatie’, ‘financiële toekomstbestendigheid’ en ‘regionale samenwerking’.

Open overleg met gemeenten Groningen en Ten Boer

Het doel van het open overleg tussen Haren, Groningen en Ten Boer was een analyse te maken van en een perspectief te schetsen voor een eventuele toekomstige gemeente. Op basis van die schets zou beoordeeld kunnen worden wat de kracht en de voordelen van zo’n nieuwe gemeente zouden zijn. Dit heeft geleid tot het rapport ‘Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer’.

Meer informatie

De rapporten en daarmee de resultaten van beide sporen vindt u op www.haren.nl. Op 15 juni a.s. vergadert de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van Haren.   Lees meer hierover in het Harener Weekblad van woensdag 8 juni.