Kennis bijspijkeren tijdens Zomerschool bij Noorderpoort

GRONINGEN -  Komende zomer wordt de vierde Zomerschool van Noorderpoort georganiseerd. Dit jaar is het ook mogelijk om naast rekenen en Nederlands een cursus Engels te volgen.

De Zomerschool van Noorderpoort is drie jaar geleden in het leven geroepen voor nieuwe en bestaande studenten van Noorderpoort die moeite hebben met rekenen. Deelnemers aan de Noorderpoort Zomerschool kunnen hun kennis bijspijkeren of een achterstand inhalen. Achterstand inhalen op examenvakken De algemene vakken rekenen, Nederlands en Engels zijn examenvakken en dienen door de studenten met goed gevolg afgerond te worden. Op de Noorderpoort Zomerschool volgen studenten een cursus van zes dagdelen van 9.00 uur -13.30 uur in de periode van 6 t/m 13 juli. Verder wordt nog een korte cursus rekenen gegeven tijdens de nazomerschool in de laatste week van de zomervakantie. Zowel toekomstige als huidige studenten van Noorderpoort kunnen zich aanmelden voor de Zomerschool om hun kennis bij te spijkeren of een achterstand in te halen. Op deze manier kunnen de studenten zelfverzekerd aan hun studie beginnen of hun studie vervolgen. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal vijftien studenten, zodat de docent hun veel persoonlijke aandacht kan geven. Tijdens de lessen is veel ruimte voor het stellen van vragen en er kan veel geoefend worden. Taal- en rekenondersteuning bij Noorderpoort De Zomerschool van Noorderpoort is een onderdeel van TRON: Taal- en Rekenondersteuning van Noorderpoort. Door de studenten die de afgelopen jaren deelgenomen hebben aan een cursus van de Zomerschool wordt veelal enthousiast gereageerd. Studenten geven aan dat ze dankzij de persoonlijke benadering veel geleerd hebben. Opgeven voor een cursus kan nog tot 27 juni 2016 Er zijn drie groepen voor Rekenen, één groep voor Nederlands en ook één groep voor Engels. Aan het einde van de cursus ontvangen de studenten een certificaat. Toekomstige en huidige studenten van Noorderpoort die moeite hebben met rekenen, Nederlands of Engels kunnen zich aanmelden vóór 27 juni via tron@noorderpoort.nl of via een studieloopbaanbegeleider of intaker. Deelname aan de cursus is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.