Stichting Tuingeluk voor iedereen

HAREN - Stichting Tuingeluk voor iedereen krijgt steuntje in de rug.

Fred de Raden: "Een aantal van onze vrijwilligers, die dit jaar zijn gestart bij de activiteitencommissie van de stichting, bedenken activiteiten of sluiten zich bij initiatieven aan om geld in te zamelen voor de stichting. Nadine Huisman is de enige vrijwilliger die een onkostenvergoeding krijgt. Zij heeft een spierziekte en is hierdoor beperkt.
Zij was jarenlang receptioniste bij de NNCZ locatie de Zonnehof in Haren, maar in mei dit jaar werd haar contract door de NNCZ niet verlengd. Nadine kreeg geen vergoeding meer en met de kleine financiële vergoeding  van ons kan zij haar kwaliteit van leven met meer geluksmomenten verbeteren. Stichting Tuingeluk heeft dankzij giften van diaconieën haar een contract kunnen aanbieden met een financiële tegemoetkoming.
Nadine gaat de komende tijd een extra dienstverlening van de stichting opzetten. Zij gaat de planning en administratie doen van het onderhoud van graven. Veel ouderen kunnen dit grafonderhoud van naasten zelf niet meer of kunnen geen mensen vinden die dit overnemen. Dat kan de stichting voor mensen doen voor een bijdrage naar draagkracht. Als stichting zijn we blij met Nadine en alle vrijwilligers die zich voor de stichting inzetten.
Maar zonder derden redden we het niet, zoals de benoemde steun van kerken. Ook kregen wij onlangs het bericht van Hoveniersbedrijf Bartelds uit Onnen dat zij ons groen afval gaan verwerken. Dit is heel goed nieuws omdat gemeentes hier geld voor vragen, wat onze doelgroep niet kan betalen. Er zijn klanten die de kosten van een volle groene container, per week te besteden hebben aan eten en drinken...
We mogen blij zijn met burgerinitiatieven die echte armoede bestrijden. Zoals de voedselbank in Groningen, Stichting Present, Humanitas, de kerken, Lions, Buurtbox, Rotary, ondernemers, particuliere initiatieven, enz. enz. We bedanken onze vrijwilligers en onze sympathisanten".