Jan en Dinie 65 jaar getrouwd

HAREN - Het echtpaar Staal-Huitsing uit Haren vierden hun 65-jarig huwelijk. Hun dochter Sandra Krol-Staal vertelt over haar ouders.

"Jan Staal (85) en Dinie Staal-Huitsing (88) trouwden op 25 mei 1951. Hij was toen 20 jaar en zij 23 jaar. Jan Staal, geboren en getogen op de Hoornsedijk te Haren, ontmoette zijn vrouw destijds op Koninginnedag in het Boeremapark in Haren. Dinie Staal-Huitsing komt uit Middelstum en was destijds werkzaam in Onnen. Jan Staal heeft altijd een boerderij gehad, welke hij overgenomen heeft van zijn vader. Naast het werk op de boerderij, was Jan zijn grote hobby de muziek, bij muziekvereniging Oranje Nassau. Naast het musiceren was hij 40 jaar penningmeester. Voor zijn inzet voor het verenigingsleven heeft Jan een lintje ontvangen. Samen hebben ze zes kinderen, 17 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Het bijzondere is dat ze nog altijd op alle verjaardagen komen. Met de schoonkinderen en de aangetrouwde kleinkinderen erbij zijn dat er circa 50. Nadat het boerderijleven langzaam was afgebouwd (er was geen opvolger), hebben ze samen veel gereisd. Naast diverse landen in Europa ging het verder naar Israël, Rusland, Indonesië en Amerika. Ze wonen nog steeds op de Hoornsedijk en genieten samen, in goede gezondheid, van hun oude dag en de hele familie geniet mee".