Positief saldo jaarrekening 2015 neemt zorgen niet weg

HAREN - Gemeente Haren wacht de komende jaren grote financiële uitdaging. De jaarrekening 2015 van de gemeente Haren wordt afgesloten met een positief saldo van 1,1 miljoen euro.

Het is een direct resultaat van het financieel sobere beleid van de gemeente Haren, waarin bezuinigingen, een sluitende begroting, het verhogen van de algemene reserve en het terugbrengen van mogelijke financiële risico’s centraal staan. Hoewel dit saldo voordeliger is dan waar van uit werd gegaan, wacht de gemeente Haren de komende jaren een grote financiële uitdaging. Wethouder Paula Lambeck (o.a. financiën) is dan ook gematigd enthousiast: “ik ben blij met het positieve resultaat over 2015. Echter, dit resultaat is met name gebaseerd op incidentele voordelen en niet op structurele financiële meevallers. Dit maakt dat wij ons zorgen maken over de toekomst. De begroting voor 2016 is net sluitend blijkt uit onze voorjaarsrapportage. Als wij nog verder naar de toekomst kijken met de gegevens waar wij nu over beschikken, zien wij dat wij waarschijnlijk vanaf 2017 in de rode cijfers terechtkomen. Het is een grote uitdaging om dit te voorkomen. Kortom, ondanks het positieve saldo op de jaarrekening 2015 is zorg nog steeds geboden.”

Jaarrekening, voorjaarsrapportage en perspectiefnota

De jaarrekening 2015 geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden van de gemeente Haren in het afgelopen jaar. Uit de jaarrekening kan dus opgemaakt worden hoe de gemeente Haren er financieel voor staat. De voorjaarsrapportage is een tussenrapportage van het college van B&W aan de gemeenteraad over de uitvoering van de lopende programmabegroting 2016. Deze rapportage geeft inzicht in of de gemaakte en nog te maken kosten in 2016 binnen de begroting vallen. Tot slot is er de perspectiefnota, welke inzicht biedt in de financiële positie van de gemeente Haren van 2017 tot en met 2019. Meer informatie De jaarrekening 2015, de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota zijn terug te vinden op www.raadsnetharen.nl, bij de agenda van de raadsvergadering van 20 juni a.s.