Hoogste punt nieuwe tennishal TSH Haren bereikt

HAREN - Op woensdag 25 mei 15.00 uur zal met Pannenbier worden gevierd dat het hoogste punt van de nieuwe tennishal aan de Oosterweg in Haren wordt bereikt.

De nieuwe, duurzaam gebouwde, tennishal zal begin september voor aanvang van het winterseizoen, gereed zijn. Een fraaie mijlpaal op het park dat thuisbasis is van Tennis- en Squashvereniging Haren, dat dit jaar haar 80-jarig bestaan viert. De nieuwe hal op het park van de jubilerende zal vier tennisbanen bevatten, tegenover twee in de oude hal. Nieuwbouw was noodzakelijk omdat de oude hal niet meer aan de eisen van vandaag voldeed en niet energie-zuinig was. Daarnaast groeit het aantal belangstellenden dat een binnenbaan wil huren en/of tennisles wil volgen. “Er maken op dit moment ca 1000 mensen gebruik van de binnenbanen in het winterseizoen”, aldus Gert-Jan de Volder, voorzitter van de Stichting Exploitatie Tennispark Haren (SETH). “Dat zijn niet alleen TSH-leden, maar ook Tennisschool Smashing en de toptalenten van het Noorden (TTHNG) Daarnaast zijn er ook veel niet-leden uit Haren en Groningen die hier graag een balletje komen slaan. ”Met de komst van de nieuwe woonwijken rondom het tennispark zal die behoefte aan meer capaciteit alleen maar toenemen, zo is de verwachting. Vandaar dat er wordt uitgebreid van vier naar zes binnenbanen. Met het bereiken van het hoogste punt - 9 meter – loopt de bouw van de nieuwe hal zelfs enigszins voor op schema. “De samenwerking met aannemer BOTEC  is helemaal prima,” aldus Gert-Jan de Volder, “een Pannenbiertje om dat te vieren met hen is zeker op zijn plek” .