Van overheid naar samenleving

HAREN -  Het clubgebouw van de Scouting heeft een opknapbeurt nodig maar krijgt geen subsidie van de gemeente. Welk bedrijf zou een bijdrage kunnen leveren? Sinds kort kan er een aanvraag ingediend worden bij de Haren-Tynaarlose Uitdaging en wordt er voor de Scouting gezocht naar een bedrijf dat met zijn werknemers een gezellig middagje wil klussen. Of naar een aannemer die nog wat materiaal heeft liggen.

Donderdag 19 mei is de Harens Tynaarlose Uitdaging opgericht. De Uitdaging is een samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Daarin stellen bedrijven diensten, materiaal en middelen ter beschikking aan maatschappelijke organisaties die daarvoor een aanvraag kunnen indienen. Het gaat uit van een landelijke beweging en Haren is de 45ste deelnemer aan het project. In Haren zijn tal van maatschappelijke initiatieven met enthousiaste vrijwilligers. Er wordt mooi werk verricht maar soms ontbreekt er een beetje ondernemerschap. Door wat meer kennis van bijvoorbeeld ICT, financiën of marketing zouden ze veel meer kunnen bereiken. Aan de andere kant zijn er veel bedrijven in Haren die daarbij zouden kunnen helpen. Ook zijn er vaak bedrijven die materialen over hebben. Er worden bijvoorbeeld stoelen afgedankt na een verhuizing. Die kan een vrijwilligersorganisatie dan weer goed gebruiken. Voor bedrijven blijkt dit erg interessant te zijn. Al voor de oprichting hebben een aantal bedrijven toegezegd graag te willen meewerken.Het concept Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds populairder en bedrijven willen graag laten zien dat ze een steentje bijdragen aan de samenleving. Ook werknemers blijken het erg waardevol te vinden iets nuttigs te doen voor anderen. Elke maand een middag ingezet worden voor een goed doel bijvoorbeeld kan de werksfeer van het bedrijf aanzienlijk verhogen. Het voorbeeld van de Scouting die geen subsidie krijgt voor het clubgebouw is er een van de vele. De overheid trekt zich immers steeds meer terug uit de samenleving en de gemeente krijgt een meer faciliterende rol.De eigen kracht van de burgers, de ‘burgerkracht’ wordt versterkt. Het is niet voor niets dat burgerkracht een belangrijk onderdeel vormt van de nieuwe plannen voor een zelfstandig Haren. Een goed aanbod van voorzieningen is daarbij erg belangrijk, zodat mensen door hulp van buitenaf minder gauw het zorgtraject ingaan. Wethouder Michiel Verbeek: “Als wij goede vervoersmogelijkheden hebben, heb je minder snel kans dat mensen eenzaam worden. Ze hebben dan een hoger welbevinden en misschien leidt dat tot minder vraag naar zorg”. De gemeente Haren wil dan ook graag een bijdrage leveren aan de Haren-Tynaarlose Uitdaging. Niet alleen door een financiële bijdrage maar ook door aan te geven waar de hulpvragen liggen en door burgers en organisaties voor te lichten over de mogelijkheden. Michiel Verbeek: “Dat is de uitdaging voor mij: het versterken van de zelfredzaamheid en de burgerkracht!”. Voor meer informatie: www.harentynaarloseuitdaging.nl en www.nederlandseuitdaging.nl