‘Gunning belangrijke stap in proces Zuidelijke Ringweg’

GRONINGEN - VNO-NCW MKB Noord is verheugd over de definitieve gunning van het project Aanpak Ring Zuid. Hiermee is het  grootste infrastructurele werk van de afgelopen jaren in Noord-Nederland definitief gegund.  

“Deze gunning is een belangrijke stap in het definitief oplossen van het grootste verkeersknelpunt van Noord-Nederland”, zegt senior manager Jan-Willem Lobeek van VNO-NCW MKB Noord.  VNO-NCW MKB Noord is niet alleen verguld met het feit dat het winnende consortium in staat is gebleken om alle drie de gewenste optimalisaties in te vullen, maar vooral ook met het proces dat daaraan voorafgegaan is. In deze ‘concurrentie gerichte dialoog’ is gedurende een aantal maanden samen met de drie gegadigden gekeken naar inhoudelijke verbeteringen van het project om risico’s te beperken en de kwaliteit te verhogen. Lobeek: “Wij vinden het winst dat er niet alleen naar de laagste prijs is gekeken, maar ook bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de verkeersoplossing tijdens de bouwfase”. Positief is ook dat circa 70 procent van de werkgelegenheid in het Noorden zal neerslaan. Hoewel de werkzaamheden gedurende vier tot vijf jaar voor flinke overlast zullen zorgen, heeft VNO-NCW MKB Noord er vertrouwen in dat de overlast binnen de perken blijft. Lobeek: “Wij hebben destijds mede aangedrongen op de instelling van Groningen Bereikbaar en wij merken dat dit resultaat heeft. Aan de ene kant wordt geprobeerd zo slim en zo snel mogelijk te bouwen en aan de andere kant proberen bedrijven en medewerkers hierop adequaat in te spelen door hun reisgedrag aan te passen.” Formeel moet de Raad van State zijn finale oordeel nog vellen over de plannen, maar VNO-NCW MKB Noord is gerust op een goede afloop. “In eerste aanleg heeft de Raad van State de meeste bezwaren al verworpen”, zegt Lobeek. “Wij gaan er vanuit dat de projectorganisatie de juiste antwoorden heeft gegeven op de aanvullende vragen.”