Petitie tegen nieuwe besluit kapvergunning

HAREN - Ricardo Spaanstra start een petitie tegen nieuwe besluit kapvergunning.

Het kappen van bomen wordt makkelijker in de gemeente Haren. Voortaan mogen meer bomen zonder vergunning worden omgezaagd. De raad neemt 27 juni een besluit over de regels. Daarna worden ze pas van kracht. Het veranderde kapbeleid en de bijbehorende documenten liggen tot 25 mei ter inzage bij de receptie op het gemeentehuis. Reacties van burgers zijn welkom. Spaanstra: "Ik vind dat de gemeente verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in het dorp en dat ook de gemeente moet bepalen of een boom wel of niet gekapt mag worden. Daar heeft ze immers ook de kennis en expertise voor in huis. Ik ben van mening dat de gemeente een zorgplicht heeft met betrekking tot flora en fauna en die geldt ook bij het kappen van bomen. Deze zorgplicht wordt door de gemeente overgedragen aan de burgers. Ik wil dit voorkomen want nu is het maar hopen dat de gemeente en burger rekening met onze beschermde dorpsnatuur houden. Ook ben ik van mening dat het huidige kap beleid al soepel genoeg is. In Nederland verboden om te kappen tijdens het broedseizoen. Dit betekent dat vanaf 15 maart tot 15 september geen bomen omgehakt mogen worden. Mijn doel is om de Harense natuur tegen ondoordachte acties van de gemeente en burgers te beschermen. In mijn ogen heeft elke boom recht op een eerlijk proces voor dat die gekapt wordt".  U kunt de petitie van Spaanstra vinden op: http://www.petitie24.nl/petitie/595/geen-willekeurige-bomen-kappen-in-haren