Zelfstandig blijven of herindelen met Groningen en Ten Boer?

HAREN - Zelfstandig blijven of herindelen met Groningen en Ten Boer? Gemeenteraad Haren bespreekt beide opties op 15 juni.

De Provincie Groningen heeft twee weken meer tijd gevraagd voor het door hen geïnitieerde open overleg tussen de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer. De uitkomst van dit overleg en het visiedocument van de gemeente Haren over het al of niet zelfstandig kunnen blijven, worden nu besproken in een extra raadsvergadering op 15 juni a.s. Beide onderwerpen stonden geagendeerd voor de raadscommissie van 23 mei en de raadsvergadering van 30 mei a.s. De raadscommissie van 23 mei komt door het uitstel te vervallen en de onderwerpen worden niet besproken tijdens de raadsvergadering van 30 mei. Echter, de raadsvergadering gaat wel door. Eind maart kreeg de gemeente Haren de ruimte van het college van Gedeputeerde Staten (GS) om twee ‘sporen’ te onderzoeken. Spoor 1 betreft het voldoende onderbouwen van het voortzetten van zelfstandigheid onder de noemer ‘Beterr Haren’. Spoor 2 betreft het open overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer naar aanleiding van de door de Provincie Groningen opgestarte Arhi-procedure. Door de resultaten van beide sporen te vergelijken, kan de gemeenteraad een besluit nemen ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Haren. Met dit besluit gaat het college van GS vervolgens aan de slag. Het standpunt van de Provincie Groningen wordt voor 1 juli a.s. bekend gemaakt.