Informatiebijeenkomsten 'De Toekomst van Haren'

HAREN - De gemeenteraad van Haren neemt op 15 juni  een besluit over het antwoord aan de provincie over hoe de door het bureau B&A geconstateerde zes tekortkomingen voor  behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid kunnen worden opgelost.

De raad staat hierbij voor een uiterst belangrijke afweging: worden de inwoners het beste gediend met het zelfstandig oplossen van de tekortkomingen of door middel van herindeling met Groningen  en Ten Boer? Dit in de wetenschap dat de Harener bevolking in ruime meerderheid die herindeling  niet wil (uitkomst burgerraadpleging maart 2014). Toekomstvisie en Burgerparticipatie Op verzoek van de gemeenteraad hebben de afgelopen weken twee werkgroepen van inwoners  een (ontwerp) Toekomstvisie voor Haren en een (ontwerp)visie op Burgerparticipatie gemaakt.  Vertrekpunt waren de uitkomsten van de beide bewonersconferenties in najaar 2014 over de bestuurlijke toekomst van Haren (Postillion Hotel).  Deze documenten zijn bedoeld als bijdragen aan het Project Beterr Haren. Informatiebijeenkomsten 'De Toekomst van Haren' op 7, 8 en 9 juni Om de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren te informeren over beide documenten  en de kans te bieden in gesprek te gaan met de opstellers, organiseert het Burgercomité herindeling Haren drie bijeenkomsten: * op 7 juni om 20.00 uur in Dorpshuis de Hoeksteen te Noordlaren * op 8 juni om 20.00 uur in Astoria te Haren; voorafgaand hieraan is er vanaf 16.00 uur een barbecue in Café De Zaak te Haren (georganiseerd door Harense Toestanden) * op 9 juni om 20.00 uur in Dorpshuis De Tiehof te Onnen. Wethouder Michiel Verbeek heeft zijn medewerking aan deze bijeenkomsten toegezegd.