Techniekmaand OBS De Wissel van start

HAREN -   Leerlingen van OBS de Wissel houden zich deze maand volop bezig met activiteiten die in het teken staan van natuur, wetenschap en techniek. Alle leerlingen van klein tot groot, voeren hiervoor projecten en werkbezoeken uit.

Een van de strategische keuzes in het meerjarenplan van OBS De Wissel in Haren, is Natuur, Wetenschap en Techniek. De school realiseert zich het grote belang van Techniekonderwijs voor de komende jaren. Met de inzet van techniektorens (vooral veel zelf doen) en de inrichting van een apart technieklokaal, wordt techniek een vast onderdeel van het onderwijs voor alle groepen. Verschillende  domeinen worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Te denken valt aan duurzame energie, constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek en chemie. Voor de uitwerking van het thema natuur, wetenschap en techniek wordt gebruik gemaakt van de expertise vanuit het bedrijfsleven en de samenwerking met kennispartners. Ook worden ouders met een technisch beroep waar mogelijk ingeschakeld. Jaarlijks wordt het thema extra belicht in een speciale Techniekmaand. De Techniekmaand 2016 is inmiddels van start gegaan! Een kleine greep uit de activiteiten:
·        De energiekoffer: Zelf experimenteren  met materialen en werkbladen.
  • Inzet videoserie Rijksuniversiteit Groningen: "Techniek voor scholen"
  • Workshops Noorderpoort Technologie & ICT
  • Vliegveld Eelde Rondleiding
  • Workshop De Jonge Onderzoekers
  • Workshop Drukkunst Grafisch Museum
  • Technomobiel bezoekt De Wissel (mobiele experimenteerruimte)
  • Maak je eigen robot
  • Op bezoek bij de Mikkelhorst project: het schaap (dieren en energie)
Vrijdag 27 mei sluitingsdag techniekmaand De maand wordt afgesloten met een spectaculaire zeepkistenrace op 27 mei om 13.00 uur op het plein van de Wissel. Ouders en leerlingen zijn al weken bezig met de constructie van hun eigen kist, die uiteraard moet voldoen aan allerlei technische eisen! Wie gaat er met de prijs voor mooiste of meest technisch geavanceerde kist van door?!