Oude tijden herleven roeivereniging De Hunze

GRONINGEN -  Vrijdagmiddag 13 mei 2016, tegen half zes, waant menigeen zich terug in de tijd.

In het kader van het 130-jarige bestaan van KGR De Hunze, meert dan Peek le Coultre, Hunzelid, tevens secretaris van de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Zeilwherries aan bij het vlot van De Hunze. Dat doet hij in een oude en zeer bijzondere boot, namelijk een ‘Scheehouten’ zeilwherry. Is het een roeiboot met zeil, of een zeilboot met riemen? Peek Le Coultre legt het vrijdagmiddag haarfijn uit. Gelegen aan het vlot maakt hij de bezoekers deelgenoot van zijn liefde voor deze bijzondere boot. Het geheel vindt in stijl plaats met kleding uit die tijd.  Al met al geeft het evenement een mooie kijk op een stukje maritieme geschiedenis.