Armoede in de gemeente Haren

HAREN - De rubriek De Ontmoeting (waar inwoners uit de gemeente Haren elkaar ontmoeten) wordt uitgebreid met: De Ontmoeting met....

Is er armoede in Haren? Wat wordt er gedaan voor mensen die in armoede leven? Ik ben in gesprek hierover met Douwe Werkman en Jantine. De Werkgroep Armoede Signalering bestaat in totaal uit zes personen. Douwe Werkman is sinds een jaar gepensioneerd. Douwe is de secretaris van de Werkgroep Armoedesignalering. Jantine (63) is de enige van de Werkgroep die in een uitkering zit, een ervaringsdeskundige. Jantine: “Wij zijn de luis in de pels van de gemeente. Het idee bestond heel lang en tot zeer voor kort dat Haren geen armoede kent, maar dat is dus niet zo. Meer dan 275 huishoudens leven hier op Bijstandsniveau en daar komen zeker meer dan 50 huishoudens bij die op of zelfs onder dat niveau leven, maar die niet bekend zijn bij de gemeente.” Douwe: “Is er armoede in Haren? Ja! Een heleboel mensen denken dat Haren een rijke gemeente is, een welvarend dorp. We hebben wel die naam maar dat wil niet zeggen dat de dingen hier allemaal goed gaan.” Jantine: “Zo hebben bijvoorbeeld door de crisis enkele mensen een armoedeval gemaakt. Sommige mensen zitten heel erg klem. Je hebt de pech dat bijvoorbeeld je zaak failliet gaat. Veel mensen verbergen dat. Je krijgt te maken met decorumverlies, schaamte en je schuldig voelen. Armoedeval is ingewikkeld, het is moeilijk te accepteren.” Douwe: “Door het te verbergen worden deze mensen niet geholpen en niet gezien in die situatie.” De werkgroep begeleidt niet, zij signaleert. De groep denkt na over hoe je hier in Haren de armoede boven tafel kunt krijgen en wat daaraan gedaan kan worden. Wat is er hier aan armoede in Haren en bij wie. Douwe: “Mensen die bij de Sociale Dienst lopen die zijn bekend. Maar er zijn ook groepen daar omheen, zoals mensen in de WW, ZW, WAO, AOW en schuldsanering. Dan moet je bijvoorbeeld rondkomen van 60 à 70 euro in de week en soms nog minder. Dit brengen wij ook onder de aandacht van de wethouder Verbeek. Het gaat niet alleen om mensen die bij de Sociale Dienst lopen, maar ook om mensen die dus in een vergelijkbare situatie zitten. “Hier in Haren is de informatie over de mogelijkheden die er zijn als je nauwelijks inkomsten hebt bijna niet te vinden. De website was ondoorzichtig. Daar heeft de werkgroep op gehamerd bij de gemeente. Wij hadden de mogelijkheid in te spreken bij de raadscommissie begin februari. Veel mensen leven in de veronderstelling dat armoede in Haren wel meevalt. Het is een ver van mijn bed show. Sommige mensen kunnen het zich gewoon niet voorstellen. Mensen die het heel goed hebben zoeken die groep ook niet op, die zit meestal niet in hun kenniskring”, vertelt Douwe. “Vanaf begin dit jaar hebben we gesprekken met wethouder Verbeek gehad. De informatievoorziening moet beter. Daarom zijn we het ‘Kanskaartenproject’ gestart. Het doel van het Kanskaartenproject is om mensen bekend te maken met de ondersteunende regelingen die er zijn vanuit de gemeente. De Kanskaarten worden huis aan huis bezorgd, bij iedereen. Op de Kanskaart staan een zestiental hulpvragen en er kan worden aangekruist. Bijvoorbeeld bij Stichting Leergeld of Stichting Jeugdsportfonds. Na een paar dagen halen we de kaarten op. Wij werken samen met Humanitas en de teruggestuurde kanskaarten gaan naar hen. Zij nemen dan contact op met de mensen en gaan kijken hoe er hulp kan worden geboden. De kans dat er mensen op reageren is ongeveer 10% - dat bleek uit de pilot”, leggen Jantine en Douwe uit. Jantine: “Kledingbank Maxima en de Voedselbank zijn nog twee van die mogelijkheden, waar mensen uit Haren die een laag inkomen hebben gebruik van kunnen maken. Vanuit de werkgroep zijn we er nog mee bezig dat kledingbank Maxima in Sappemeer en de Voedselbank makkelijker bereikbaar worden. Naar Kledingbank Maxima in Sappemeer rijdt één keer per maand een busje,wat door de gemeente Haren wordt gesubsidieerd. Dat is maar voor een beperkte groep voldoende. En sommige mensen reizen liever anoniem, of hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig. Naar de Voedselbank in de stad is nog geen vervoer geregeld. Voor kledingbank Maxima verzorgde Jantine de cursus ‘Omgaan met weinig geld’ en kwam schrijnende verhalen tegen, bijvoorbeeld iemand die rond moest zien te komen van 21 euro in de week, na aftrek van de vaste lasten. Douwe vertelt dat er ook een voedsel project is in Haren dat losstaat van de voedselbank en van de werkgroep. Wij noemen dat ’De 50’. Dit voedselproject distribueert voedsel voor zo’n 50 gezinnen die het financieel erg moeilijk hebben. Het is een kringetje dat zichzelf uitbreidt. ”Van veel mensen weet je niet dat ze het heel slecht hebben. Mensen durven vaak niet naar buiten te treden, er ligt een hele grote drempel, vertelt Douwe”. Douwe: “De werkgroep was een luis in een pels, dat zijn we ten dele nog wel, maar nu langzamerhand krijgen we meer voet aan de grond bij de gemeente. Naast dat wij gesprekspartner zijn, willen we ook zien dat het beleid werkelijk verandert in de door ons gesignaleerde richting. Zo signaleren wij ook dat er voor analfabeten en laaggeletterden in Haren specifieke hulp moet komen.” “We zouden graag willen dat onze Werkgroep overbodig is. Omdat dat voorlopig nog niet het geval is blijven we actief. We starten in juni met een nieuw Kanskaartenproject, waarbij we 200 huishoudens een Kanskaart zullen aanbieden. En we blijven natuurlijk nauwlettend de gemeente volgen met de uitvoering van het beleid”, sluiten Jantine en Douwe af.