Gemeente Haren past regelgeving bomenkap aan

HAREN - Minder regels en minder kosten met behoud groen karakter. De gemeente Haren past de regelgeving voor het kappen van bomen aan.

Jaarlijks worden zo’n 200 omgevingsvergunningen kap aangevraagd, waarvan 98% verleend wordt. Omdat er zoveel vergunningen verstrekt kunnen worden volgens de huidige regels, kunnen deze regels worden aangepast. Dit betekent dat er voor een groter deel van de bomen geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Voor de inwoners van Haren betekent dit dus ook minder kosten. Echter, voor Haren blijven bomen een belangrijke basis voor de groene structuur en het karakter van de gemeente. De vereenvoudiging van de kapregels betekent dan ook niet dat dit ten koste gaat van de bomen. Het uitgangspunt bij het vereenvoudigen van de kapregels is geweest dat de bomen die als waardevol en/of monumentaal aangemerkt zijn bij de gemeente Haren beschermd blijven. Daarnaast worden bomen ook beschermd in de Harense bestemmingsplannen, zoals bomen in houtsingels, houtwallen en binnen het rijksbeschermd dorpsgezicht van de Rijksstraatweg. Wanneer een omgevingsvergunning kap nodig? De nieuwe regels voor het kappen van een boom zijn als volgt:
  • De maat van een boom waar een omgevingsvergunning kap voor moet worden aangevraagd, gaat van 60 centimeter omtrek naar 100 centimeter omtrek van de stam, gemeten op 1,30 meter van de grond.
  • Voor het kappen van één of meerdere bomen op het achtererfgebied van percelen tot 1000 m2 hoeft geen vergunning meer aangevraagd te worden. Dit geeft bewoners meer vrijheid om de achtertuin naar eigen inzicht in te richten. Het achtererfgebied is het erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan één meter van de voorkant van het hoofdgebouw.
Vanaf 12 mei a.s. staat op www.haren.nl een beslismodel waarmee men na kan gaan of men voor het kappen van een boom een vergunning aan moet vragen of niet. Reacties op het nieuwe kapbeleid zijn welkom Het veranderde kapbeleid en de bijbehorende documenten liggen tot 25 mei a.s. ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en zijn tot die datum te vinden op www.haren.nl. Belangstellenden zijn welkom hier op te reageren. Reacties kunnen gestuurd worden naar gemeente@haren.nl. Deze worden meegenomen in het raadsvoorstel dat op 27 juni a.s. besproken wordt in de gemeenteraad. Besluit nieuwe kapbeleid Naar verwachting wordt op 27 juni een besluit genomen over de nieuwe regels. De nieuwe regelgeving is dus nog niet van kracht.