Last minute informatiemarkt MBO Alfa-college

GRONINGEN -  Om leerlingen te helpen bij hun studiekeuze houdt Alfa-college Groningen op donderdag 26 mei van 18.00 tot 20.30 uur de laatste informatieavond Studiekeuze MBO van dit schooljaar. Deze last minute informatiemarkt is bedoeld voor leerlingen in het voorgezet onderwijs en hun ouders/verzorgers. 

De informatiemarkt is met name belangrijk voor leerlingen die nog specifieke vragen hebben over een opleiding of moeite hebben met het kiezen van een opleiding. Ook voor vragen over aansluiting vmbo/mbo, beroepsperspectief of doorstromen naar het hbo is deze avond zeer geschikt. Naast docenten en studenten zijn er loopbaanadviseurs aanwezig voor advies over toelatingseisen, arbeidsmarkt, beroepsperspectief en studiekeuze. Bezoekers kunnen zich bovendien direct aanmelden voor een opleiding. Handig: informatie over alle opleidingen op één locatie Alle in Groningen en in Assen gevestigde mbo-opleidingen in zowel de beroepsopleidende leerweg (leren en stage) als de beroepsbegeleidende leerweg (leren en werken) presenteren zich 26 mei op de locatie Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen. Meer informatie over alle opleidingen en het opleidingsaanbod per locatie is te vinden op www.alfacollege.nl. Voor vragen over de arbeidsmarkt en kans op werk kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.kansopwerk.nl. Over het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost- Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de thema’s Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.