Naoberschap nieuwe stijl

HAREN - Noaberschap/burenhulp was in vroeger tijden heel gewoon, men ‘zorgde voor elkaar’. Deze burenhulp is door verschillende oorzaken minder vanzelfsprekend geworden.

Jongeren trekken weg uit hun geboorteplaats, de individualisering van de maatschappij, tijdsdruk die we ervaren en … er was de mogelijkheid om ons te verzekeren voor zorg van de wieg tot het graf. Dit laatste is echter niet meer vanzelfsprekend. Torion wordt nu gestimuleerd om haar eigen zaken zoveel mogelijk zelf te regelen en kan steeds minder een beroep doen op de overheid. Zelfstandigheid en het voeren van de eigen regie is het motto geworden. Wanneer je geen beperkingen ondervindt in het dagelijks functioneren en alles nog zelf kunt regelen, zullen deze veranderingen geen problemen opleveren. Het wordt echter anders als je problemen krijgt. Dan is het fijn als er mensen zijn die je kunnen helpen met zaken die je zelf niet goed meer kunt, uiteraard met respect voor het behouden van de eigen regie. Aan de andere kant hoort Torion gelukkig ook dat mensen zich nog graag voor een ander willen inzetten. Stichting Torion ontvangt deze signalen geregeld van beide kanten. Hierdoor is Torion nu een ‘nieuwe’ dienst aan het opzetten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er bestaat met name een grote behoefte aan het begeleiden van mensen naar en in het ziekenhuis. Iemand die ook meegaat in de spreekkamer (vier oren horen meer dan twee). Want een bezoek aan het ziekenhuis is vaak een stressvolle gebeurtenis, zeker als er niemand uit de eigen omgeving mee kan. Maar ook voor het (eventueel samen) doen van boodschappen zoekt Torion wij vrijwilligers, het is tenslotte al vervelend genoeg als er geen beroep te doen is op familieleden of buren. Nu zijn ziekenhuisbezoeken of het tijdelijk niet kunnen doen van de noodzakelijke boodschappen vaak niet te plannen en daarom wil Torion een ‘pool’ opzetten van mensen die bereid zijn dit te doen. Maatjeswerk, maar dan net iets anders. U wordt als vrijwilliger niet gekoppeld aan een vast persoon, maar opgeroepen wanneer de nood aan de man is. Uiteraard in goed overleg en rekening houdend met uw mogelijkheden en wensen. Onkosten zijn voor rekening van de klant. Daarnaast wordt hen een kleine bijdrage voor deze diensten gevraagd. Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Bel dan met Marije Kerkhof, Stichting Torion. Aanwezig op maandag en donderdag en bereikbaar onder telefoonnummer: 050-5344173.