Informatieavond ‘Wonen voor jongeren met een beperking’

HAREN - Het vinden van woonruimte met goede verzorging en/of begeleiding is voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking lang niet eenvoudig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de informatieavond van Joyce-House in Haren op 20 april jongstleden een volle zaal opleverde.

"Mijn kind woont liever dichter bij de stad", was een opmerking welke vaak gehoord werd in de voorbereidingsfase van Joyce-House Smilde. Die mogelijkheid gaat Joyce-House nu met de groep geinteresseerden onderzoeken. De eerste stap was de informatieavond in De Mikkelhorst. Vragen en opmerkingen als "past mijn kind met zijn beperking wel bij deze groep", "mijn kind wil zo zelfstandig mogelijk wonen en ook vrienden ontvangen", werden gehoord tijdens deze informatieavond in Haren. Samen met de betrokkenen gaat Joyce-House de woonwensen en behoeften van toekomstige bewoners inventariseren. Wel of geen dagbesteding, individuele begeleiding, of alleen ondersteuning bij het wonen. In samenspraak met bewoners, ouders, verzorgers etc. gaat er een woonvorm in Haren ontstaan vanuit de visie van Joyce-House. Over de locatie van Joyce-House Haren wordt ondertussen al druk gespeculeerd. Hierover is nog niets definitief. Joyce-House oriënteert zich op dit moment voor de locatie in Haren.

Uitnodiging -Vervolg bijeenkomsten

Naar aanleiding van de informatieavond zijn vervolg bijeenkomsten gepland omtrent wonen, dagbesteding en logeren binnen Joyce-House Haren. Om u nog beter te kunnen informeren, heeft Joyce-House ervoor gekozen deze bijeenkomst te splitsen in drie categorieën, op drie verschillende data. Heeft u de eerste bijeenkomst gemist, ook dan bent u welkom tijdens een van deze avonden: 30 mei: Informatieavond voor jongeren met een verstandelijk beperking 13 juni: Informatieavond voor jongeren met een lichamelijke beperking met een normale ontwikkeling 16 juni: Informatieavond voor jongeren met een meervoudige beperking en een intensieve zorgvraag Heeft u zoon/dochter binnen het autisme spectrum een stoornis dan bent u ook welkom. De vervolg bijeenkomsten worden ook gehouden op De Mikkelhorst in Haren. De aanvangstijd van deze avonden is 19.30 uur. Wil je wonen in Haren en hierover meepraten? Voor meer informatie over Joyce-House en voor het aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Joyce-House Smilde, tel. 0592 415570.