Bewustwording Hoogsensitief

GRONINGEN - Hoogsensitiviteit bij jongeren kan een oorzaak van schooluitval zijn.  Hoe voorkom je dit?

Studenten van het Noorderpoort in Groningen werken aan een uniek project om hoogsensitiviteit onder de aandacht  te brengen: het project bewustwording hoogsensitiviteit. Het project is uniek omdat er op veel scholen weinig tot geen aandacht is voor hoogsensitiviteit.  Daarnaast zijn veel van de studenten die meewerken aan het project zelf hoogsensitief en dus ervaringsdeskundig! De studenten realiseren in samenwerking met Lydia Torsing van Denk Vitaal coaching diverse producten die kunnen bijdragen tot meer kennis van en inzicht in hoogsensitiviteit. Ze maken onder andere een audio-comic, een onlinemagazine, een game-app en een hand-out voor professionals in het onderwijs. Daarnaast komt er een informatieve website zodat niet alleen de opleiding zelf, maar ook andere studenten, ouders/verzorgers, professionals in het onderwijs en bij gemeenten, stagebedrijven en werkgevers hiervan kennis kunnen nemen en er hun voordeel mee kunnen doen. Helaas blijkt uit de praktijk namelijk dat  het niet (h)erkennen van hoogsensitiviteit als gevolg kan hebben dat een leerling/student niet tot zijn recht komt op zijn opleiding en zijn of haar talenten daarom niet benut. Hoogsensitiviteit kenmerkt zich ten slotte door een andere manier van waarnemen, informatie verwerken en leren. Gebrek aan goede begeleiding kan zelfs leiden tot het vroegtijdig verlaten van de opleiding. En omdat een op de vijf jongeren hoogsensitief is, is het een groep waar aandacht voor moet komen. Maar ook omdat hoogsensitieve eigenschappen zoals een groot verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel, zorgzaamheid, invoelend vermogen en creativiteit waardevolle kwaliteiten zijn die juist het verschil kunnen maken in een klas of op een afdeling.  Door te begrijpen wat hoogsensitiviteit is en hier op de juiste manier mee om te gaan, voorkom je schooluitval, en wordt een hoogsensitieve leerling/student een waardevolle stagiair(e) en toekomstige werknemer. Ben je nieuwsgierig geworden naar dit project en wil je meer informatie of wil je zelf een steentje bijdragen? Neem dan contact op met Lydia Torsing van Denk Vitaal coaching via 06-55343408 of info@denkvitaal.nl