Lintjesregen

HAREN - De dag voor Koningsdag, dinsdag 26 april, reikte Pieter van Veen, burgemeester van Haren, drie Koninklijke onderscheidingen uit.

De heer R.J. van Wijk, Remmingaweg 44 in Haren, ontving een lintje op zijn huisadres. De heer van Wijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer F..J.P.M. Ruttem, Hemmenkamp 31 in Haren, ontving een lintje op de RUG in Groningen. De heer Rutten is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw H.C.J. Koopal, Oude Middelhorst 48 in Haren, ontving een lintje in de zaak Noorderhaven NZ 1 in Groningen. Mevrouw Koopal  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.