Station Haren verandert

HAREN -  Het wekt enige verbazing, de groene kleur van de wachtruimte op het station. Het gebouwtje moest geschilderd worden en waarom dan niet in de kleur die het hoort te krijgen? Maar het contrasteert met de oranjerode trapleuningen en past niet helemaal in de omgeving. Hoe gaat het stationsplein er uiteindelijk uitzien? Een interview met projectleider ir. J. ten Hoor en wethouder Mariska Sloot.

Het groen van de wachtruimte en later ook de van liften naar de perrons wordt in de toekomst gecombineerd met gele baksteen in de wanden van het plein en in de wanden van de onderdoorgang. Dan krijgt het groene gebouwtje een heel ander aanzien. De trappen en de randen van het plein worden bedekt met zwart natuursteen en in de tunnel komen blauwe accenten. Dit alles is geïnspireerd op het raadhuis in Hilversum, ontworpen door Dudok. Toen de eerste plannen in 2012 werden gepresenteerd aan de buurtbewoners ontstond er nogal wat beroering. De grote lindeboom op het plein zou gekapt worden en op de plaats waar nu een vijvertje is zou een ‘landmark’ komen: een flat met maar liefst zes woonlagen. De plannen zijn inmiddels bijgesteld en de linde zal blijven staan. Al zal de boom wel aan de onderkant gesnoeid worden zodat de fietsers een beter zicht krijgen op de verkeerssituatie. Omdat het plein 40 centimeter verdiept wordt komt de boom in een bak te staan. Er komt geen landmark maar een ‘Stationresidence’. Dit gebouw met luxe appartementen krijgt vier woonlagen waarvan de onderste laag bij voorkeur een commerciële functie zal krijgen. Het zou bijvoorbeeld een fitnesscentrum kunnen worden zodat er in de avonduren wat levendigheid blijft en er een stukje sociale controle ontstaat. De gemeente had hier eigenlijk graag een wachtruimte gewild maar aangezien ProRail de sextant wilde behouden wordt deze verder opgeknapt en als wachtruimte gebruikt. Er komen andere banken, een natuurstenen vloer en er komt rondom zicht naar buiten. Onder het station door, rechts van de wachtruimte in de sextant, komt een onderdoorgangvoor fietsers en voetgangers naar Oosterhaar. Voor de reizigers komen hier twee trappen en liften naar de perrons. Ook de kaartverkoop en de reisinformatie zullen in de onderdoorgang komen. Daarmee komen de hoofdfuncties van het nieuwe station vooral in de onderdoorgang te liggen. De gemeente wil echter voorkomen dat het station teveel los komt te staan van het plein. Om het station meer te verankeren op het plein blijft ook de bestaande toegang tot stand, wordt de onderdoorgang anders vormgegeven en vouwt zich open naar het plein toe. Ten oosten van het station, op de plek waar de Walstroflat heeft gestaan, komen twee appartementencomplexen van Woonborg, voor sociale woningbouw. De gemeente wil dat er op de een of andere manier een groene kwaliteit wordt gegeven aan de bebouwing door een groen accent in de gevels. Deze accenten gaan ook terugkomen in de Stationresidence. Haren staat bekend als ‘Groene parel van het noorden’ en zal zo ook herkenbaar zijn voor de reiziger. Meer informatie kunt u vinden op www.haren.nl/bestuur/projecten.