Stichting Roparun steunt IPSO-inloophuizen in Groningen

Groningen - Stichting Roparun stelt een bedrag van 475.000 euro beschikbaar voor deskundigheidsbevordering voor IPSO-inloophuizen en psycho-oncologische centra.

Ook de vrijwilligers en professionals van de IPSO-inloophuizen in de provincie Groningen krijgen de komende 3 jaar toegang tot een uitgebreid trainingsaanbod zodat zij mensen in de palliatieve fase van hun leven zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het gaat daarbij om de volgende inloophuizen en psycho-oncologische centra:
  • inloophuis Hamelhuys in Groningen;
  • inloophuis De Nardusbloem in Musselkanaal;
  • psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys in Haren.

Leven toevoegen aan de dagen

“De bijdrage voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en professionals die mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden begeleiden, raakt echt de kern waar Roparun het voor doet: leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven", stelt directeur Michael Beenhakker van Stichting Roparun. "Het trainen van deze vrijwilligers en professionals die palliatieve zorg verlenen bevordert de kwaliteit waarop zij die ondersteuning kunnen bieden. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen die in Nederland een inloophuis binnen loopt, verzekerd is van de beste zorg.” In het huidige jaar heeft de Roparun vanuit de opbrengsten 128 doelen kunnen ondersteunen voor een bedrag van meer dan 3,6 miljoen euro.

Opleiding en training

Directeur Sonja Robben van Stichting IPSO: "Om de bezoekers van de IPSO Inloophuizen en psycho-oncologische centra kwalitatief goede psycho-oncologische zorg en ondersteuning te kunnen bieden is opleiding en training van de vrijwilligers en medewerkers een eerste vereiste. Met de steun van Roparun is IPSO in staat om de komende 3  jaar de deskundigheid van de professionals en vrijwilligers te borgen en verder uit te bouwen. De keuze van Roparun om de IPSO Instellingen financieel te ondersteunen is een directe keuze voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten."

Roparun

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 8000 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 67 miljoen euro opgebracht. De Roparun ondersteunt goede doelen die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker. Dit jaar start de 25ste editie van de Roparun. De teams vertrekken op zaterdag 14 mei in Parijs en Hamburg. Op maandag 16 mei finishen de teams op de Coolsingel in Rotterdam. Teams kunnen zich via www.roparun.nl/editie25 inschrijven voor deze jubileumeditie.