Lentetuinenmarathon start tuinseizoen

GRONINGEN - Met de lentetuinenmarathon is het tuinseizoen nu echt begonnen. In het weekend van 30 april en 1 mei zijn in de provincies Groningen en Drenthe en in het noordwesten van Nedersaksen in Duitsland 27 privétuinen geopend voor geïnteresseerde bezoekers.

Elk jaar organiseert de stichting Het Tuinpad Op tuinenmarathons, tijdens zo’n weekend kan een selectie van de aangesloten tuinen worden bezocht zonder dat daarvoor een afspraak moet worden gemaakt. In sommige tuinen wordt entree gevraagd, sommige eigenaren zijn al blij met bezoek en weer anderen stellen een vrije gift op prijs. De tuineigenaren hebben uiteraard hun uiterste best gedaan om de tuinen zo mooi mogelijk te krijgen. In het voorjaar met het prille frisse lentegroen is het een feest om in deze tuinen rond te kijken.

Deelnemende tuinen

De lijst met deelnemende tuinen staat op www.hettuinpadop.nl. De tuinen zijn geopend van 10.00 – 17.00 uur.

Stichting het Tuinpad op/ In Nachbars Garten

Stichting het Tuinpad op/ In Nachbars Garten stelt zich tot doel bezienswaardige particuliere tuinen in Groningen, Drenthe en Noordwest Duitsland voor geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken en op deze wijze zowel de tuincultuur te bevorderen alsook grensoverschrijdende contacten te stimuleren. De openstelling van particuliere tuinen is in vele Europese landen inmiddels een bekend fenomeen, maar HET TUINPAD OP - IN NACHBARS GARTEN is uniek omdat deze Stichting grensoverschrijdend werkzaam is. Tweejaarlijks wordt een kleurrijke tuinengids uitgegeven. Het boekje heeft een handzaam formaat met 150 bladzijden op A5 formaat en is tweetalig (Nederlands en Duits). De gids bevat informatie over alle 150 aangesloten tuinen en een groot aantal kleurenfoto’s. Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op gastvriendelijkheid, (planten)kennis van de eigenaar, staat van onderhoud en belevingswaarde van de tuin. Na goedkeuring wordt de tuin iedere drie jaar opnieuw bezocht om het niveau van het tuinenbestand op peil te houden. Naast het uitgeven van de tuinengids zijn er bijeenkomsten en excursies voor aangesloten tuineigenaren en er zijn de jaarlijkse “Tuinenmarathons”.

Programma 2016

De lentetuinenmarathon: het weekend van 30 april en 1 mei in Nederland én Duitsland. Twee zomertuinenmarathons: het weekend van 18 en 19 juni in Nederland en het weekend van 25 en 26 juni in Duitsland. De herfsttuinenmarathon: het weekend van 1 en 2 oktober in het gehele gebied van Het Tuinpad Op.

Communicatieve aspect

Belangrijk is ook het communicatieve aspect dat bij het bezoek van particuliere tuinen tot uitdrukking komt. De bekende tuinfilosoof Rob Leopold heeft dit als volgt verwoord: ‘Contacten komen tot stand, vriendschappen worden gesloten, tussen mensen van allerlei achtergrond, die elkaar zonder dit alles waarschijnlijk nooit zouden hebben ontmoet, misschien mag je ook zeggen, ontdekt. Dit schept reliëf, een sociaal reliëf, dat een belangrijk integraal element is van onze samenleving.” En verder: “HET TUINPAD OP – IN NACHBARS GARTEN biedt een informele, zeer gewaardeerde keten van tuinliefhebbers, door persoonlijk enthousiasme verbonden en door de wens dit enthousiasme met anderen te delen en zo de uiterlijke grenzen te doorbreken – kun je je eigenlijk iets hoopgevenders voorstellen?”

De Tuinengids

De tuinengids is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Groningen en Drenthe en veelal bij aangesloten tuineigenaren. De gids kan ook besteld worden door € 11,00 ( € 7,50 + verzendkosten) over te maken op gironummer NL69 INGB 0002 8014 96 t.n.v. penningmeester “Het Tuinpad Op” te Veendam met vermelding van het adres waar de tuinengids naar toegestuurd moet worden. Tevens via www.hettuinpadop.nl of via Secretariaat “Het Tuinpad Op”, Eems 37, 9642 KB Veendam.