Wisseling van de wacht bij Harense PCOB

HAREN - In de ledenbijeenkomst van de Protestants Christelijke Ouderen Bond werd woensdag 20 april voorzitter Jaap Niewold uitgezwaaid.

De voorzittershamer werd na 12 jaar doorgegeven en wel aan Gretha Douma. In een afscheidsspeech maakte medebestuurslid Gre Smilde er gewag van dat de scheidend voorzitter er sinds 2004 zeer vele malen voor de ouderenbond op pad is geweest. Daarnaast voorzag hij het afdelingsledenorgaan De Nieuwsbrief telkenmale, circa 132 keer, van een uitgebreid en welgemeend voorwoord, waarbij de christelijke signatuur zeker niet vergeten werd. Ook in de belangenbehartiging heeft Jaap veel tijd en energie gestoken, plaatselijk veelal in samenwerking met de andere ouderenbond in Haren, voorheen de ANBO en nu de Senioren Vereniging Haren. Oud voorzitter Henk Werners kon dit in een toespraakje bevestigen. Terwijl ook opvolgster Gretha Douma zich fris en vrolijk aan de aanwezigen had voorgesteld, werd vervolgens het woord verleend aan de spreker van deze middag , de heer Fred de Raden. Met het onderwerp ,,Omgaan met dementie” , wist hij de toehoorders bijzonder te interesseren of beter gezegd te boeien. Fred de Raden is tegenwoordig directeur van ,,Service Appartementen Noordwijk” in Paterswolde. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting ,, Tuingeluk voor iedereen”. Een stichting die voor mensen die onder de armoedegrens zitten behulpzaam kan zijn bij tuinonderhoud.