Zangvogelexcursie in de bebouwde kom

HAREN - Vanuit de Biotoop worden zangvogelexursies gehouden op zondag 30 april en zondag 7 mei onder leiding van Arnold Voerman (Natuureducatie Biotoop Haren).

Arnold Voerman verzorgde in de afgelopen jaren ook zangvogelexcursies in De Hortus in Haren. De oren worden tijdens de excursie gespitst om de zang te bewonderen van soorten, die recentelijk zijn teruggekeerd of de komende weken terugkomen uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Overal in de bebouwde kom en daarbuiten hebben in Haren de fitis, de tjiftjaf, zwartkop, tuinfluiter, bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart reeds hun opwachting gemaakt. Ook de standvogels, die in de winter in ons land zijn gebleven, laten nadrukkelijk van zich horen, en dan wordt gedoeld op koolmees, pimpelmees, roodborst, winterkoning, geelgors  en heggenmus. De start van de excursies in de vorm van wandelingen, is bij de ingang van de Biotoop aan de Kerklaan 30 , vertrek om 8.15 u, na afloop koffie en koek in het Biotooprestaurant. Kosten deelname inclusief koffie: E 6,--