Informatieavond vrijwilligersverzekering

HAREN - Albert Meijer van Centraal Beheer Achmea  geeft op dinsdag 17 mei tekst en uitleg aan vrijwilligersorganisaties over de diverse aspecten van de gratis vrijwilligersverzekering.

Over deze verzekering, die de gemeente enkele jaren geleden ook voor Haren heeft afgesloten,  bestaan bij organisaties nog altijd veel onduidelijkheden en misverstanden. Waarvoor is men nu eigenlijk verzekerd en waarvoor niet? Allerlei zaken komen aan de orde: dekking, wat te doen bij schade, of u uw aansprakelijkheidsverzekering kunt opzeggen, of vrijwilligers aangemeld dienen te worden, enzovoort. Albert Meijer gaat tevens in op specifieke vragen van organisaties over de vrijwilligersverzekering. Belangstellenden kunnen zich opgeven middels een mail naar steunpuntvrijwilligerswerk@torion.nl of een telefoontje naar Torion, Emiel van der Feen, 050-5344173. Datum: 17 mei 19.30-21.30 uur. Plaats: Kerklaan 5, Haren.