Hortus Haren krijgt Hondsrugtuin

HAREN - De grote kas, die 50 jaar lang de ‘blikvanger’ was van de Hortus, moest noodgedwongen verdwijnen. De kas was in zeer slechte staat en bleek voor publiek en medewerkers onveilig te zijn. Herstel bleek geen optie, de kosten zouden in de miljoenen lopen.

Met de aanleg van een 6000 m2 grote Hondsrugtuin gaat Hortus Haren letterlijk en figuurlijk het gat opvullen dat de kas achter laat. Landschapsarchitect Jan Maas van Boom Landscape heeft zich voor zijn ontwerp van de tuin laten inspireren door de Hondsrug. Haren ligt op de 70 km lange Hondsrug en maakt deel uit van het Unesco Geopark De Hondsrug. De Hortus wil bezoekers door middel van deze tuin laten ervaren hoe boeiend en uniek het landschap is, dat ca. 150.000 jaar geleden is ontstaan gedurende de Saale-ijstijd. De Hondsrugtuin wordt samengesteld uit drie bodemsoorten die het meest kenmerkend zijn voor de Hondsrug: beekdalgronden, dekzand en keileem. De bodem wordt bedekt met een plantenmengsel met soorten die specifiek horen bij de drie grondsoorten. De flora zal dus ook een representatie zijn van de Hondsrug. Door de tuin kronkelt een beekje. Het padennetwerk is geïnspireerd op hoe schapen en wild kenmerkende lijnen trekken door heide- en duinlandschappen. Een maquette van de Hondsrugtuin is in het Entreegebouw van de Hortus te bewonderen. Zodra de kas compleet is weggehaald wordt gestart met de aanleg van de tuin. De eerste fase van ’landscaping’  bestaat uit het ‘storten’  (5000 m3!) van de verschillende grondsoorten en het toe leiden van water naar de tuin voor het beekje. In fase twee volgt bestrating van de tuin. De derde en laatste fase bestaat uit het beplanten van de tuin. Het proces van de aanleg van de tuin zal voor het publiek al een belevenis op zich zijn. In 2017, precies 100 jaar na de start van de Hortus op de plaats van Landgoed De Wolf, zullen bezoekers over de ‘schapenpaadjes’ de Hondsrugtuin, met zijn kronkelend beekje, kunnen verkennen. Hortus Haren investeert zelf fors in de aanleg van de Hondsrugtuin. Verder worden ook de Vrienden van de Hortus en diverse fondsen en instanties benaderd voor een bijdrage. Om de tuin helemaal ‘af’ te kunnen maken hoopt de Hortus dat ook bedrijven en particulieren, die de Hortus een warm hart toedragen, willen doneren. Voor 25 euro kan een vierkante meter Hondsrugtuin worden aangelegd! Donaties kunnen overgemaakt worden naar rekeningnr. NL84 RABO 0385 1873 86 t.n.v. Stichting Behoud Groene Hortus o.v.v. ‘Hondsrugtuin'.