"Het samen doen, daar draait het om"

HAREN -  Fred de Raden is initiatiefnemer van Stichting Tuin Geluk voor iedereen. Samen met een aantal inwoners in Haren hebben zij het initiatief genomen om iets te doen voor mensen die in armoede in de gemeente Haren en omgeving leven.

De Raden: “Met het bestuur dat bestaat uit burgers uit Haren die zich bekommerden om armoede en werkeloosheid ontstond het burgerinitiatief. Een burgerinitiatief dat samenwerkt met Hoveniersbedrijf Bartelds. Met als doel iets te beteken voor mensen die onder de armoedegrens leven, fysiek/mentaal onvoldoende functioneren en te weinig steun vanuit een sociaal netwerk krijgen.  Zo neemt Stichting Tuin Geluk het tuinonderhoud over en laat dit uitvoeren door werkloze hoveniers die dit met behoud van uitkering kunnen uitvoeren. Daarbij willen we samenwerken met de voedselbank, stichting Present en het Meergeneratiehuis Haren. Momenteel hebben we 155 sympathisanten en 12 leden in het comité van aanbeveling. Dit comité bestaat uit mensen uit alle geledingen uit Haren en Groningen”. De stichting heeft dus geen inkomsten uit verleende diensten maar alleen middels donaties en giften. Giften van particulieren, ondernemers, fondsen en inzamelacties.  Stichting Tuingeluk voor iedereen werd onlangs genomineerd voor een donatie door ING Haren in het kader van Help Nederland Vooruit. De Raden: “Deze nominatie betekent veel voor onze stichting. Met een schenking van ING Haren hebben we wel het startkapitaal bijeen. Met giften van 67 ondernemers, fondsen zoals het Emmapleinfonds en stichting Christelijke sociale arbeid,  kunnen we aan de slag”. Stichting Tuin Geluk voor iedereen eindigde op de derde plaats en ontving een cheque ter waarde van 2000 euro. Afgelopen zaterdag 2 april was de start van Stichting Tuin Geluk voor iedereen. Er was een Lionsactiedag, een gezamenlijke tuindag met de Lions Groningen-Zuid. De Lionsleden gingen samen met werkloze hoveniers van de stichting in tweetallen op stap om sponsortuinen van Lionsleden één dagdeel te onderhouden. De Raden: “ Zo'n dagdeel is dan 100 euro per Lions lid. De totale opbrengst gaat dan naar de stichting. Het is deze combinatie die de verschillen samenbrengen. Samen met elkaar aan het werk en een gezellige afsluitende barbecue.  Er waren trouwens veel extra klusjes, de planning is nog een aandachtspuntje”. “Iets voor elkaar betekenen, het samen doen, daar draait het om”, bedrukt De Raden. “Een belangrijk uitgangspunt is dat we niet alleen werken maar samen met andere organisaties krachten willen bundelen. Ieder op een eigen aandachtsgebied maar samen armoede bestrijden. Iets betekenen voor de medeburger die het op dat moment moeilijk heeft”. Voor meer informatie zie: http://tuingelukvooriedereen.nl/