Gemeente Haren verkent zelfstandigheid én herindeling

HAREN - Haren en Gedeputeerde Staten (GS) houden mogelijkheden open. De gemeente Haren krijgt tot 1 juni a.s. de tijd om de gewenste zelfstandigheid voldoende te onderbouwen én gaat een mogelijke herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer verkennen.

Dat is het resultaat van een gesprek tussen het college van Haren en gedeputeerde Brouns op 31 maart jl. Daarmee krijgt Haren dus de ruimte van GS om twee ‘sporen’ te onderzoeken. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving waarin het leek dat Haren door de provincie nu gedwongen wordt samen te gaan met de beide buurgemeenten. Het verkennen van een herindeling met Groningen en Ten Boer is echter niet vrijblijvend. GS heeft een provinciale Arhi-procedure opgestart voor de drie gemeenten. Deze procedure start met het zogeheten open overleg. GS verplicht Haren om aan het open overleg deel te nemen, omdat Groningen en Ten Boer zich reeds uitgesproken hebben samen te willen gaan per 1 januari 2019. Hiertoe moeten na het aanstaande zomerreces formele stappen worden ondernomen en dan moet duidelijk zijn wat de positie van Haren is.

Zelfstandigheid blijft ook een mogelijkheid

De uitkomst van het open overleg is open. GS koersen niet op voorhand op een herindeling van de drie gemeenten. Daarom krijgt de gemeente Haren ook de gelegenheid om de door haar ingeslagen weg, het voldoende onderbouwen van zelfstandigheid, verder te vervolgen. Voor 1 juni a.s. moet deze onderbouwing gereed zijn. De gemeente Haren gaat nu dus beide mogelijkheden onderzoeken en creëert daarmee de kans om zelfstandigheid en een herindeling met Groningen en Ten Boer met elkaar te vergelijken en tot een conclusie te komen. Hiermee gaat GS vervolgens verder aan de slag.