Aan de slag met integratie en participatie

GRONINGEN -  Tien vluchtelingen die door VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) zijn opgeleid tot Trainer Mind Fit hebben hun certificaat gehaald op 31 maart. Zij gaan vanuit VWNN groepen vluchtelingen ondersteunen op hun weg naar participatie in Nederland.

“Hiermee bedank ik Nederland voor het feit dat ik hier kan wonen. Ik ga de nieuwe vluchtelingen ondersteunen bij de overgang van de eigen samenleving naar de nieuwe Nederlandse samenleving”, aldus deelnemer de heer Bachara. De eerste Mind Fit groep start in Veendam/Pekela en bestaat uit 10 Somalische vrouwen.

Mind Fit

Mind Fit leert vluchtelingen om te accepteren dat ze het leven weer opnieuw vorm moeten geven en dat ze niet meer terug kunnen naar hun land van herkomst. Er wordt aandacht gegeven aan hoe om te gaan met verschillen in opvoeding tussen Nederland en het land van herkomst, het hanteren van psychische klachten en waarom het goed is om te integreren en te participeren. In Mind Fit wordt gewerkt met groepen van deelnemers die dezelfde culturele achtergrond hebben. Ze gaan onder leiding van een trainer in de eigen taal aan de slag met hun toekomst in Nederland.

De heer Azizi

De Mind Fit trainers zijn getraind door de heer A. Azizi, bedenker van Mind Fit. Hij woont sinds 1994 in Nederland en is afkomstig uit Afghanistan. Hij was daar hoogleraar klassieke literatuur en talen aan de universiteit van Kabul. In Nederland heeft hij, na het leren van Nederlands, sociale psychologie gestudeerd. Vanuit zijn ervaringen heeft hij Mind Fit ontwikkeld omdat hij zag dat veel vluchtelingen ondersteuning nodig hadden bij hun participatie. De Mind Fit trainers hebben verschillende achtergronden. Zo is er onder andere een artsenechtpaar uit Syrië, een student uit Eritrea, een docente aan de universiteit van Damascus Syrië en een Somalische moeder. In Veendam/Pekela wordt samengewerkt met de gemeente en zoeken we waar mogelijk samenwerking met lokale initiatieven en organisaties. Mind Fit wordt gefinancierd door de Provincie Groningen, gemeente Veendam/Pekela, Projecten in Nederland (PiN) en VWNN.

VluchtelingenWerk Noord Nederland

VluchtelingenWerk Noord-Nederland komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Zij moesten huis en haar ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk Noord-Nederland helpt vluchtelingen in Groningen, Friesland en Drenthe tijdens de toelatingsprocedure, bij het opbouwen van een nieuw bestaan of bij een zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst.