Fusie Haren met Stad: ‘Vluchten kan niet meer’

HAREN - De provincie verplicht Haren met Groningen en Ten Boer te praten over een gemeentelijke herindeling. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.

Het Dagblad van het Noorden meldt hierover het volgende. "Vluchten kan niet meer’’, zegt burgemeester Pieter van Veen, in reactie op een brief van Gedeputeerde Staten (GS) die gisteren bij het Harense college van B en W op de mat viel. Hierin beroepen GS zich op de procedure Algemene Wet Herindeling (ARHI). Die regelt dat provincies en gemeenten kunnen worden opgeheven of ingesteld. Concreter: de komende maanden zitten de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer om tafel om nadere invulling te geven aan een fusie. Van Veen: ,,Dat is het verhaal dat gaat plaatsvinden. Jammer, want nu missen we de kans om ons uitgewerkte plan voor een zelfstandig Haren aan het college van Gedeputeerde Staten voor te leggen. Dat zetten we nu stop.’’ Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) verzocht Haren op 15 maart al dringend om met Groningen en Ten Boer in gesprek te gaan. De inzet: een herindeling. Hiernaast zou de gemeente – ter vergelijk – de gevolgen van een zelfstandig Haren in kaart brengen. Aldus besloten de Harense burgemeester en wethouders op 21 maart deze koers te volgen en dit besluit diezelfde avond nog voor te leggen aan de raad. Deze had zich eerder al in meerderheid uitgesproken tégen en eventueel samengaan met Stad en Ten Boer. Het tegenovergestelde gebeurde: het ‘twee sporenvoorstel’ heeft de raad nooit bereikt. Lees het hele artikel op: http://www.dvhn.nl/groningen/Fusie-Haren-met-Stad-‘Vluchten-kan-niet-meer’-21233755.html