Nanko Boerma over zijn boek 'Waardevolle Verbindingen'

HAREN -  Nanko Boerma is voorzitter/directeur van de Stichting Transactieland.nl, een stichting die de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen ziet als de kerncompetentie voor de 21e eeuw. Nanko vertelt over zijn boek 'Waardevolle Verbindingen" op woensdag 6 april in de Bibliotheek Haren.

In dit boek gaat het over ‘vertrouwen’, het gebrek daaraan in de samenleving, de (ook financiële) consequenties daarvan, de oorzaken en de vraag wat daaraan te doen. Het boek is:
    • Een aanklacht tegen ‘instanties’, variërend van banken tot UWV, van Belastingdienst tot woningbouwcorporatie, van (ziektekosten-)verzekeraar tot telecombedrijven. Zij zijn het die met hun ondoorgrondelijke procedures, toevallige uitkomsten, callcenters en anonieme internetadressen de ‘vertrouwensinfrastructuur’ van de samenleving aantasten;
    • Een analyse, die de kortsluiting tussen de vertrouwensinfrastructuur en de dagelijks ervaren realiteit positioneert in drie oorzaken, die alle te maken hebben met de ‘ICT-ificering’ van de samenleving.
    • Een pleidooi om de constructie van vertrouwen in de samenleving centraal te stellen in het maatschappelijk en politiek debat;
    • Een voorstel om een vertrouwensdividend te incasseren door de ‘acterende burger’ weer de rol te geven van drager van staat en samenleving, zoals hem die al sinds de grondwetswijziging van 1848 toekomt;
    • Daarmee een manifest voor radicale democratisering.
Het boek is al met al geen wetenschappelijke verhandeling. Niettemin heeft Nanko bij het schrijven van dit boek geprobeerd gebruik te maken van volgens hem relevante inzichten van andere auteurs. Om de leesbaarheid van het verhaal te vergroten heeft Nanko er voor gekozen om geen verwijzingen in de tekst op te nemen. Wel voelt hij behoefte om de lezer de gelegenheid te geven kennis te nemen van zowel de bronnen die hij heeft gebruikt, als ook van een aantal denkslagen die hij heeft gemaakt. Daarnaast neemt hij de gelegenheid om enkele gedachten nog wat verder uit te werken”, aldus de auteur die graag met zijn lezers in discussie gaat. Voorafgaand aan de lezing houdt de heer Fred de Raden een korte inleiding over het Harener project Tuingeluk. In het kort gaat het hierbij om vrijwilligers (hoveniers zonder werk) die bij burgers de tuin doen zodat zij zichzelf beter kunnen redden en kunnen genieten van hun tuin. Woensdag 6 april 2016, 20.00 uur, bibliotheek Haren, entree € 5,00 pp U dienst zich vooraf aan te melden via geboektinharen@gmail.com of rechtstreeks bij de bibliotheek.