Scouting Haren weer actief tijdens de landelijke opschoondag “NederlandSchoon”

HAREN -  De meiden van scoutinggroep Look Wide uit Haren trokken op zaterdag 19 maart de straat op en de natuur in om zwerfvuil op te ruimen.

Een deel van jongste groep trok, voorzien van grijpstokken, het Scharlakenbos in om al het zwerfvuil op te ruimen, terwijl anderen opruimactiviteiten ontplooiden op parkeerplaatsen en de toegangsweg naar het zwembad Scharlakenhof. De buit zwerfvuil was zeer divers, van lege blikjes frisdrank, papiertjes tot zelfs een compleet vloerkleed. Ondertussen waren oudere scouts van de groep bezig met het verzamelen van zwerfvuil op de Emmalaan. In het gedeelte tussen de Meerwegbrug en de Nesciolaan werd een opmerkelijk grote hoeveel zwerfafval verzameld. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat dit gedeelte veelvuldig wordt gebruik door fietsers in verband met de tijdelijke stremming langs het Noord-Willemskanaal. Ook hier werden weer opmerkelijke zaken aangetroffen, onder andere een kapotte bromfietshelm en een autoband. Jan Peter Alberts, voorzitter van Look Wide die de opruimactie coördineerde, roemde de samenwerking met de afdeling woonomgeving van de gemeente Haren. Deze afdeling stelde de middelen, waaronder een vuilnisauto, beschikbaar en zorgde voor een traktatie welke bij de dames goed werd ontvangen. De manier waarop deze afdeling van Jan Louwes Look Wide ondersteunde bevordert volgens Alberts de burgerparticipatie. Gelet op de vele positieve reacties van voorbijgangers zou het dan ook heel plezierig zijn als meer burgers van Haren volgend jaar in het kader van burgerparticipatie in de praktijk deelnemen aan de opruimacties. Zie voor meer informatie over Look Wide: https://lookwide.nl/ In het najaar maken de andere drie Harense scoutinggroepen, Trekvogels, Bestevaer en Tecumseh, de klus af door het zwerfvuil in het gebied rond de Hoornsedijk en het Paterswoldsemeer op te ruimen.