Zoektocht naar trouwfoto’s in Boeremapark

HAREN - De jubileumcommissie van 80-jarig Burgemeester Boeremapark is een jaar lang, namelijk van half oktober 2015 tot half oktober 2016, actief om het park in de schijnwerpers te plaatsen. De zoektocht naar trouwfoto's in het Boeremapark wordt voortgezet en er is een kleurwedstrijd op poten gezet.

Zo wordt er thans uitvoering gegeven aan het ontwerpen van kleurplaten om, voor schoolkinderen enerzijds en voor ouderen anderzijds, een kleurwedstrijd te organiseren. Deze zijn binnenkort te vinden op de website Boeremapark.nl Met de drie verzorgingshuizen zijn reeds afspraken gemaakt voor deelname van bewoners.

Trouwfoto’s

Een eerdere oproep voor het aanleveren van oude foto’s en herinneringen ván en over het Boeremapark heeft al het nodige opgeleverd maar meer is welkom en vooral ook trouwfoto’s. Aangezien er door de jaren heen veel trouwpaartjes met een fotograaf in het park gesignaleerd zijn mag verondersteld worden dat er veel mooie plaatjes zijn geschoten en bewaard zijn gebleven. De Jubileum Commissie doet via deze weg nog eens een oproep om daarvan exemplaren beschikbaar te krijgen. De trouwfoto's kunnen digitaal worden aangeleverd bij boeremapark80jaar@gmail.com (in hoge resolutie). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jubileum Commissielid Henk Werners tel. 050-5346529.

Expositie

Een expositie van o.a. foto’s, schilderijen en kleurplaten zal plaatsvinden in ’t Clockhuis, datum volgt. Zie ook Boeremapark.nl