Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie  

HAREN -  Vandaag is het de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie, uitgeroepen door de Verenigde Naties.

Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) lanceert daarom de Monitor Discriminatie 2015. Deze Monitor Discriminatie is gebaseerd op de jaarcijfers 2015 van Groningen, Friesland en Drenthe en is het eerste gezamenlijke overzicht van de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten.

Overhandiging

Het Discriminatie Meldpunt Groningen bezoekt jaarlijks gemiddeld meer dan 60 keer een school voor een voorlichting. Ook vandaag bezoekt het Discriminatie Meldpunt een basisschool. Het Discriminatie Meldpunt is een pilot gestart om het onderwijs een breder aanbod te bieden, bestaande uit een uitgebreid lespakket afgestemd op de doelgroep. Omdat op deze dag ook de monitor gelanceerd wordt, overhandigen de medewerkers van het Discriminatie Meldpunt het eerste exemplaar aan Jenaplanschool St. Willibrordus, te Oude Pekela. In dezelfde week start bovendien een uitgebreide voorlichtingsreeks bij het Montessori Lyceum (Zernike College) in Groningen. Sanne Smid, coördinator van het Discriminatie Meldpunt is ’s ochtends tussen 10.00-11.00 uur beschikbaar voor vragen via: 06-81890070.

Resultaten Monitor Discriminatie 2015

De resultaten hebben betrekking op het aantal gemelde ervaringen van discriminatie. In samenwerking met politie en justitie is er een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de ongelijke behandeling in de drie noordelijke provincies. Bij het Discriminatie Meldpunt zijn in 2015 totaal 276 dossiers opgesteld over discriminatiemeldingen. Aangevuld met de registraties van de politie in Groningen, is het totaal aantal registraties in de provincie 391. Ten opzichte van 2014 is dat een lichte stijging. Opvallend is de stijging op het terrein arbeid (van 37 naar 62). In het verlengde hiervan zien we eveneens een stijging van het aantal meldingen op grond van leeftijd een stijging zichtbaar is (van 16 naar 32). Van deze meldingen zijn 25 van de 32 gerelateerd aan een melding op het terrein arbeid.

Seksuele gerichtheid

Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is toegenomen. De toename wordt mede veroorzaakt doordat de politie deze beledigingen als discriminatie registreert. Discriminatie op grond van herkomst en kleur (ras) blijft koploper in het aantal meldingen van Groningen (van 17 naar 79).

Vluchtelingen

Bij de Discriminatie Meldpunten kwamen veel meldingen, e-mails en telefoontjes binnen over de komst van vluchtelingen. Veel vragen gaan over zorgen en vermeende ongelijke behandeling. Ondanks dat dit maatschappelijke signalen zijn, leidt dit slechts in enkele gevallen tot een melding. Dit kan mede verklaard worden door de meldingsbereidheid van mensen. Het Discriminatie Meldpunt Groningen onderzoekt 2 jaarlijks de meldingsbereidheid. Niet meer dan een kwart van de inwoners van de provincie Groningen maakt een melding.

Preventie en educatie

Het Discriminatie Meldpunt Groningen ziet dat vooroordelen en miscommunicatie kunnen leiden tot onprettige en onveilige situaties. De handeling van iemand is bepalend voor het gevoel van ongelijke behandeling. Wilt u discriminatie voorkomen en leren signaleren dan is preventie en educatie noodzakelijk. De Discriminatie Meldpunten hebben een uitgebreid pakket aan educatie voor scholen en professionals. Voorbeelden uit ons programma zijn:  ‘Wie van de Drie- Wie is homo?’, De Gekleurde Bril- een voorlichting over polarisatie en discriminatie en ‘Discriminatie van Toen en Nu’- hoe staan we er nu voor wat betreft discriminatie en zijn er verschillen en overeenkomsten hoe men vroeger dacht?

Meer informatie?

Website: www.discriminatiemeldpunt.nl Facebook: www.facebook.com/discriminatiemeldpuntgroningen.nl