Grote druk op de sociale woningmarkt

HAREN - Huisvesting is voor veel mensen en groepen nijpend en de druk op de sociale woningmarkt wordt alleen maar groter.

Ton Sprenger, fractievoorzitter PvdA Haren, is daarom hierover in overleg met partijgenoten in Noord-Drenthe waar ook Woonborg de grootste corporatie is. Op vrijdag 11 maart heeft op initiatief van de PvdA Tynaarlo een bijeenkomst over Wonen van de fractiespecialisten met de PvdA-afdelingen Haren, Noordenveld en Aa en Hunze plaatsgevonden. Sprenger: “Gesproken is over de nieuwe Woningwet: gemeenten en corporaties moeten voor 1 juli 2016 aan de Minister doorgeven in welke gemeenten er nog nieuwbouw kan plaatsvinden (kerngebied) en welke gemeenten beheergebied worden, waar alleen onderhoud en renovatie aan de huurwoningen voor de corporatie kan plaatsvinden. Goed overleg is van belang”.

Druk op de sociale woningmarkt

Sprenger: “Er is nu al de druk op de voorraad van sociale huurwoningen: veel huurders die een volgende woonstap zouden willen maken, blijven in hun huurwoning gezien de economische onzekerheid met werk. Ouderen blijven noodgedwongen in hun woning omdat door de veranderingen in de AWBZ de verzorgingstehuizen in rap tempo worden afgebouwd en er nog onvoldoende kwalitatieve woningen gericht op deze doelgroep zijn gebouwd. Daarnaast is er de groep starters op de woningmarkt , is er de groep gescheiden mensen die snel een woning willen hebben en zijn er de doelgroepen in een kwetsbare positie die eveneens een beroep op sociale huurwoningen doen. Daarbij komt dat de gemeenten een taakstelling hebben om statushouders een woning aan te bieden”.

Doelgroepenbeleid en afstemming

“Ook heeft de PvdA Haren gepleit voor een doelgroepenbeleid: gezien de schaarste aan sociale huurwoningen moet je een beleid ontwikkelen met prioriteiten voor de doelgroepen. En stem dit af met de gemeenten die in het werkgebied van de corporatie liggen”, aldus Sprenger.