Leerlingen Brinkschool planten bomen en struiken op de nationale boomfeestdag

HAREN - 23 leerlingen van groep 8 van de openbare basisschool de Brinkschool in Haren hebben vandaag in het kader van de nationale boomfeestdag 900 struiken en bomen gepoot op de houtwal aan het Westerveen in Haren.

De eerste boom hebben de leerlingen samen geplant met wethouder Mariska Sloot: “Met het aanleggen en herstellen van de houtwallen dragen de leerlingen bij aan het blijven voortbestaan van een uniek stuk natuur”. Adri Rosenboom van Landschapsbeheer Groningen gaf de leerlingen voorafgaande aan het planten uitleg in de klas. “Ik heb benadrukt vooral voorzichtig om te gaan met de wortels van de struiken en bomen. Bij beschadiging van de kleinste haarwortels kan de plant onvoldoende water opnemen en zal daardoor uitdrogen". Stichting Nationale Boomfeestdag organiseert jaarlijks de boomfeestdag. Doel van de stichting is kinderen op de basisschool kennis, inzicht en begrip voor bomen en de functie van bomen voor de samenleving bij te brengen. Lees meer over het herstel van houtwallen en hagen in het Harener Weekblad van 23 maart.