De meest duurzame sportclub van de provincie Groningen

GRONINGEN - Er moet een prijs komen voor de meest duurzame sportclub van het jaar. Dat vinden het CDA, GroenLinks en de Partij voor het Noorden.

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 16 maart pleitten deze drie partijen ervoor om meer in te zetten op duurzame sportverenigingen en zij zijn ervan overtuigd dat een jaarlijkse geldprijs dit kan stimuleren. Het gaat om verenigingen die zuinig omgaan met energie, oog hebben voor het milieu en inzetten op een duurzame sportaccommodatie. Woordvoerder Robert de Wit: "Groningse sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in dorpen en wijken. Deze verenigingen zijn een verbindende factor en hebben een voorbeeldfunctie op het gebied van milieu. Zuinig omgaan met energie, oog hebben voor het milieu en investeren in vrijwilligers zijn belangrijke pijlers voor een duurzame sportclub. Het CDA is van mening dat we deze sportclubs moeten stimuleren en wil daarom een prijs in het leven roepen voor de meest duurzame sportclub in de provincie Groningen. Op deze manier wil ze sportclubs stimuleren om te investeren in een duurzame en vitale toekomst".

Prijs voor meest duurzame sportclub van het jaar

De motie van het CDA krijgt de naam ‘Duurzame sportclub van het jaar’ en heeft als doel dat de provincie jaarlijks een prijs mag uitreiken aan een sportvereniging die flink heeft ingezet op het verduurzamen van de vereniging. Het geldbedrag dat hiermee gepaard gaat mag door de club gebruikt worden om te investeren in energiebesparing, vrijwilligers of een activiteit met leden van de vereniging. De exacte invulling is aan het college en duurzame partners van de provincie, aangezien zij goed kunnen monitoren welke verenigingen het meest duurzaam zijn. Deze motie is een steuntje in de rug voor hen en draagt bovendien bij aan de bewustwording rondom de energietransitie aldus het CDA.