Oproep deelname 2de muzikale marathon

VRIES - Voor de tweede maal organiseert Stichting Kerkconcerten Vries een muzikale marathon. Niet alleen bestaande muziekverenigingen en ensembles worden uitgenodigd mee te doen. Ook solisten en kleine ensembles die eigenlijk nooit voor publiek optreden, krijgen de kans dat nu eens wel te doen.

De bedoeling is presentaties te geven uit zoveel mogelijk genres die de muziek ons biedt. Het kan zijn licht of klassiek, funk of barok, dweil of pop, uitgevoerd door blazers, zangers, toetsen en snaren.

Aanmelding

Bij uw aanmelding vraagt St. Kerkconcerten Vries u de navolgende informatie verstrekken:
  • Uit hoeveel mensen bestaat uw groep, of bent u alleen;
  • hoe kunt u uw groep het beste typeren (bv. (pop)koor, zanger, harmonie, band etc);
  • welk genre muziek (i.v.m. Buma-rechten);
  • hoe lang in minuten is het programma/repertoire dat u wilt brengen;
  • wilt u meerdere keren optreden op verschillende locaties;
  • heeft u bij uw optreden een piano nodig;
  • bent u van plan een geluidsinstallatie mee te nemen (i.v.m. vergunningen);
  • kunt u een stukje proza aan leveren (liefst digitaal) waarin u uw groep voorstelt aan het publiek, met een digitale foto op JEPG-formaat (dat wordt dan opgenomen in het programma).
Sluitingsdatum inschrijving: 30 april 2016. St. Kerkconcerten Vries levert geen geluidsinstallaties, uiteraard bent u vrij gebruik te maken van een eigen installatie. Een piano en het kerkorgel worden wel beschikbaar gesteld. De drie locaties hebben een microfoon ter beschikking voor aankondigingen e.d. (een en ander is onder voorbehoud. Definitieve afspraken en tijden worden vastgelegd na zicht op een sluitende begroting).

Gegevens:

Wanneer:                          Zaterdag 1 oktober 2016 Waar:                                Bonifatiuskerk (Dorpskerk), Café Onder de Linden en eventueel Herberg Tiò te Vries Tijd:                                   van 11.00 uur tot 23.00 uur Deelname:                        gratis Informatie en opgave:   www.kerkconcertenvries.nl of info@kerkconcertenvries.nl Organisatie:                     Stichting Kerkconcerten Vries Meer informatie:            http://kerkconcerten