Concert MUSIC4ALLHAREN in het conservatorium

HAREN -  MUSIC4ALLHAREN nodigt belangstellenden van harte uit om de deelnemers toe te juichen op de bijzondere concert- en theateravond in het Prins Claus Conservatorium te Groningen. De uitvoering vindt plaats op vrijdagavond 22 april 2016.

We willen u graag laten zien hoe wij, dankzij onze mogelijkheden en ondanks beperkingen, muzikaal tot elkaar komen. Zoals u allemaal natuurlijk weet is MUSIC4ALLHAREN een  unieke muzikale samenwerking tussen leerlingen van het Zernike Junior College, bewoners van wooninitiatief Borgheerd (jongvolwassenen met een verstandelijke beperking), leerlingen van Visio Onderwijs en leerlingen van dr. J De Graafschool (leerlingen met een auditieve beperking). 5 studenten van het Prins Claus Conservatorium en twee muziekdocenten leiden MUSIC4ALLHAREN .

Programma

19.30, zaal open 20.00, start concert 21.00, live Music in het grand café met een hapje en drankje (aangeboden door MUSIC4ALLHAREN) 21.30, einde programma MUSIC4ALLHAREN vindt het meer dan geweldig u te mogen ontvangen.

Aanmelding en kaartverkoop

Dit jaar vraagt MUSIC4ALLHAREN een bescheiden toegangsprijs van € 5,-per persoon. Dit is om de kosten te dekken. De betaling gaat via het IDEAL systeem. Voor de aanmelding en verkoop van de kaarten (reeds gestart) zie de website: http://www.music4allharen.nl/uitvoering      Hierbij geldt: vol=vol